Portal Informacje UE we Wrocławiu

Rok 2017

O zrównoważonym rozwoju - konferencja na UEW

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zrównoważony rozwój – przedsiębiorczość studencka – społecznie odpowiedzialna uczelnia” odbyła się 30 listopada 2017 r. na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Organizatorami wydarzenia były:...

ZARA 2017

16 - 17.11.2017
Jak realizować misję bycia naukowcem, badaczem, eksploratorem świata; o niuansach pozyskiwania grantów badawczych z NCN, o elementach formalnych procesu awansu naukowego i tematach prac młodych naukowców dyskutowali uczestnicy konferencji ZARA 2017.

Zmiana Warunkiem Sukcesu

04 - 05.12.2017
O zmiennej istocie strategii, wyzwaniach cyfrowej transformacji w ujęciu zarządczym, modelach pracy, sieciach organizacyjnych a także sieciach neuronowych, i m.in. o kocie Schrödingera dyskutowali uczestnicy jubileuszowej konferencji z cyklu...

XXII Seminarium Śląskie „Sami swoi?...

25 - 27.10.2017
Uczestnicy seminarium dyskutowali nt. pojęcia „obcy”, o wymiarze swojskości i obcości, o różnorodności, pytając czy jest bogactwem czy zagrożeniem dla współczesnej Europy?. Analizowano także m.in.  zmiany postaw Polaków wobec uchodźców.

Instytucje w teorii i praktyce

20 - 21.03.2017
Dyskutowano na temat relacji między instytucjami w formie stanowionego prawa a nieformalnymi instytucjami tworzącymi kulturowy i aksjologiczny kontekst stanowienia i stosowania prawa, a w tym: Na czym polega równowaga w systemie instytucji? Jak...

IPS – program dla świadomych studentów i mądrych wykładowców

O Indywidualnym Programie Studiów, którego nowe zasady od tego roku akademickiego znalazły się w regulaminie studiów naszej uczelni, jego założeniach oraz możliwościach, jakie daje studentom mówią prof. dr hab. Edmund Cibis, prorektor ds. dydaktyki...

XVII Konferencja Naukowa z cyklu No-Ra

07.11.2017
Konferencję z cyklu „Normy Rachunkowości”  zatytułowaną Kapitały w jednostkach gospodarczych zorganizowała pod patronatem Ministerstwa Finansów i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu...

Konferencja ESPAnet Polska

25 - 27.09.2017
IV Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska pt. Polityka Społeczna: Kontrowersje i Paradoksy. Wrocław

Warsztaty w Czechach dla studentów specjalności Zarządzanie Jakością i Środowiskiem

W dniach 27–28.04.2017 studenci z jeleniogórskiego wydziału UEW brali udział w warsztatach polsko-czeskich pt. Region przygraniczny – szansa dla przedsiębiorczości w ramach projektu Współpraca szkół wyższych na rzecz zrównoważonego rozwoju...

Przełamywać bariery, dążyć do doskonałości

Rozmowa z prof. Bogusławą Drelich-Skulską, prorektor ds. współpracy z zagranicą, która powołała roboczy zespół do spraw akredytacji CEEMAN. W dniach 10-12 stycznia br. nasza uczelnia była wizytowana przez ekspertów organizacji. Prestiżowy...

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”

Na konferencji przedstawione zostały aktualne problemy związane z funkcjonowaniem systemów emerytalnych, nadzorem nad sektorem finansowym, anomaliami na rynku finansowym, rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi w kontekście Dyrektywy Wypłacalność II...
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem