Portal Informacje UE we Wrocławiu

Instytucje w teorii i praktyce

Data opublikowania: 28.11.2017

Dyskutowano na temat relacji między instytucjami w formie stanowionego prawa a nieformalnymi instytucjami tworzącymi kulturowy i aksjologiczny kontekst stanowienia i stosowania prawa, a w tym: Na czym polega równowaga w systemie instytucji? Jak przejawiają się niespójności w systemach instytucji?  Jak zasada  rządów prawa ramuje szczegółowe regulacje rynkowe? Jakie bodźce są odbierane  z otoczenia instytucjonalnego przez uczestników życia gospodarczego na rynkach finansowych, na rynku pracy, na rynku książki, w obszarze zamówień publicznych?
W dniach 20 i 21 marca 2017 roku odbyła się konferencja naukowa na temat „Instytucje w teorii i praktyce” zorganizowanej  przez Katedrę Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej. Była to kolejna, ósma, konferencja poświęcona prezentowaniu wyników badań ekonomicznych  nad  działaniem instytucji gospodarczych. Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej, organizuje od 2003 roku spotkania badaczy z Polski, którzy zajmują się stosunkowo nową dziedziną ekonomii, ekonomią instytucjonalną. Pierwsze konferencje polegały na wzajemnym uczeniu się ekonomii instytucjonalnej, uzgadnianiu kodu języka naukowego i metod badawczych. Z biegiem czasu wyłonił się krąg naukowców z uniwersytetów i uniwersytetów ekonomicznych, którzy zajmują się badaniem, jak działają instytucje gospodarcze, formalne (prawne) i nieformalne (społeczne) w różnych  obszarach życia gospodarczego. Ich dorobek, to znane w Polsce, monografie habilitacyjne i profesorskie Janiny Godłów-Legiędź, Jerzego Boehlke, Ewy Gruszewskiej, Marii Lisowskiej, Stanisława Rudolfa, Jerzego Wilkina,  Bożeny Borkowskiej i Anny Ząbkowicz, a także publikacje Ich  Współpracowników. Oprócz Wrocławia, ekonomia instytucjonalna rozwijana jest szczególnie w Warszawie, Poznaniu, Toruniu,  Łodzi i Białymstoku.
Tegoroczna konferencja zgromadziła 30 naukowców z 12 uczelni w Polsce. Program konferencji był bardzo bogaty, co z jednej strony, jest zaletą, dzięki możliwości szerokich kontaktów, a z drugiej strony pewną  niedogodnością z powodu rygorów czasowych.  Spora część dyskusji odbywała się w kuluarach i będzie kontynuowana po ukazaniu się drukiem przedstawianych referatów. Ważną dodatnią cechą tej konferencji była przewaga referatów omawiających działanie instytucji gospodarczych na podstawie przeprowadzonych badań.
Badanie, jak działają instytucje gospodarcze, jest trudnym zadaniem z powodu ograniczonych możliwości ilościowego pomiaru instytucji i ich skutków. Instytucjonaliści stosują różne metody  pomiaru jakościowego, metody analizy treści instytucji i porównawcze analizy oraz studia przypadków.  Sporo referatów poświęcono analizie instytucji formalnych inicjujących zmiany systemowe lub sprzyjających rozwojowi gospodarczemu w różnych krajach, nie tylko w Polsce, ale i w Chinach, Japonii, Irlandii, Szwecji oraz w Unii Europejskiej. Z analiz internarodowych i interregionalnych wyłania się problem relacji między instytucjami w formie stanowionego prawa a nieformalnymi instytucjami tworzącymi kulturowy i aksjologiczny kontekst stanowienia i stosowania prawa. Na czym polega równowaga w systemie instytucji? Jak przejawiają się niespójności w systemach instytucji?  Jak zasada  rządów prawa ramuje szczegółowe regulacje rynkowe? Jakie bodźce są odbierane  z otoczenia instytucjonalnego przez uczestników życia gospodarczego na rynkach finansowych, na rynku pracy, na rynku książki, w obszarze zamówień publicznych? To tylko niektóre problemy, które były przedmiotem prezentacji i dyskusji.
Owocem wieloletnich spotkań na konferencji organizowanej przez Katedrę Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej stała się współpraca z Katedrą Ekonomii z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w  Toruniu oraz z Katedrą Makroekonomii i Badań nad Rozwojem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Celem tej współpracy jest intensyfikacja kontaktów naukowych w formie konferencji, seminariów, publikacji. Została ona oficjalnie przedstawiona przez kierowników tych katedr: dr hab. Jerzego Boehlke, prof. dr hab. Marka Ratajczaka i dr hab. Bożenę Borkowską. Zainicjowanie współpracy uczczono tortem ufundowanym przez autorkę tego tekstu, Bożenę Klimczak, która rozpoczęła wraz z  Współpracownikami prace nad instytucjami  gospodarczymi w latach 90. minionego wieku.
Profesor Bożena Klimczak
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem