Portal Informacje UE we Wrocławiu

Nauka

Projekt INTEREST

08 - 09.11.2019
Projekt INTEREST – First Transnational Partner Meeting in Budapest 8 i 9 listopada 2019 r. w Budapeszcie odbyło się inauguracyjne spotkanie partnerskie w ramach europejskiego projektu INTEREST - INTEgrated REporting for SMEs Transparency, w...

Wyróżnienie Szkoły Giełdowej na UEW

15 ośrodków akademickich, 25 tys. uczestników z całej Polski i 874 edycji Szkoły Giełdowej – flagowy projekt Giełdy Papierów Wartościowych świętuje jubileusz dwudziestolecia.

Nagroda im. Alfreda Nobla 2019 w ekonomii

14 października werdyktem Królewskiej Akademii Nauk, pięćdziesiąta pierwsza nagroda Narodowego Banku Szwecji im. Alfreda Nobla trafiła do trzech osób. Są to: Abhijit Banerjee (Massachusetts Institute of Technology), Esther Duflo (Massachusetts...

O XXII Dolnośląskim Festiwalu Nauki słów kilka

Popularyzacja nauki to sztuka. Należy to robić kreatywnie – przekazywać, przedstawiać, nie zanudzać. Czy mający już ponad dwadzieścia lat Dolnośląski Festiwal Nauki  wciąż potrafi sprostać temu zadaniu?

Współpraca UEW z Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym (TNUE)

Dlaczego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest coraz chętniej wybieranym miejscem kształcenia dla ukraińskich studentów? Dlaczego grono naukowców TNUE zdaje egzamin z języka polskiego jako obcego? – rozmowa z dr hab. Anettą Zielińską, prof. UE,...

Prestiżowy sukces czasopism naukowych

Cztery czasopisma Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zakwalifikowano do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych". Laureatami konkursu są: „Biblioteka Regionalisty”, „Econometrics Ekonometria”, „Informatyka...

Spotkanie naukowców realizujących projekt SCALINGS na UEW

Nasi naukowcy realizujący projekt SCALINGS we współpracy z partnerami z Niemiec, Danii, Francji, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Austrii rozmawiali o roli społeczeństwa we współtworzeniu odpowiedzialnej nauki i innowacji w...

Universitas – czy to wciąż znaczy wspólnota?

Universitas  z języka łacińskiego oznacza całość, czyli wspólnotę. Uniwersytet to wspólnota nauczycieli i studentów wspomaganych przez innych pracowników uczelni. Próba odebrania uniwersytetom charakteru wspólnoty uczyni z nich szkoły...

We współpracy z Oksfordem, Turynem i Melbourne – NAWA finansuje projekty naszych naukowców

Kiedy i dlaczego decydujemy się przejść na emeryturę? Jak minimalizować skutki rozprzestrzeniania się epidemii? Jak włączyć logistykę w zarządzanie strategiczne miastem? Na te i wiele innych pytań wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy...

Konferencja o wyludnieniu i zmianach na rynku pracy

Uczestnicy konferencji dyskutowali nt. sytuacji na rynku pracy, m.in. na Opolszczyźnie, o napływie migrantów, o zjawisku i problemach nierejestrowania wyludnienia, prezentowali analizy czynników wypychających mieszkańców z województwa opolskiego.

III Konferencja Naukowo Turystyczna

Konferencja dotyczyła m.in. aspektów doskonalenia jakości usług turystycznych, w tym przewodnickich, współpracy przewodników z biurami turystycznymi,  regionalnego potencjału rynku pracy w turystyce, turystyki osób z niepełnosprawnościami, w...

50. Nagroda pamięci Alfreda Nobla z nauk ekonomicznych

Królewska Szwedzka Akademia Nauk wybrała laureatów do Nagrody pamięci Alfreda Nobla z nauk ekonomicznych. W 2018 roku są to: (uzasadnienie nagrody  –  tłumaczenie prof. Krzysztof Jajuga): William Nordhaus: „za...
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem