Portal Informacje UE we Wrocławiu

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”

Data opublikowania: 04.07.2017

Na konferencji przedstawione zostały aktualne problemy związane z funkcjonowaniem systemów emerytalnych, nadzorem nad sektorem finansowym, anomaliami na rynku finansowym, rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi w kontekście Dyrektywy Wypłacalność II a także analizą sytuacji konkurencyjnej zakładów ubezpieczeń. 
W dniach 22–24 maja 2017 roku w Zamku w Rydzynie koło Leszna odbyła się kolejna, już XI Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”. Pisząc powyższe, nasuwa się refleksja: „Jak ten czas ucieka!”, a jednocześnie trudno nie zauważyć, że wspomniana konferencja wpisała się już na stałe do kalendarza spotkań osób zajmujących się tematyką ubezpieczeniową zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Począwszy od 2007 roku, organizowana jest jako efekt wspólnej inicjatywy pracowników dwóch Katedr Ubezpieczeń – z jednej strony najstarszej w Polsce z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, z drugiej strony jednej z najmłodszych z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Honorowy patronat nad tegoroczną konferencją objęli: J.M. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. zw. dr hab. Andrzej Kaleta oraz J.M. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu , prof. zw. dr hab. Maciej Żukowski. Dodatkowy patronat nad tym wydarzeniem sprawował Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Rzecznik Finansowy. Patronami medialnymi konferencji były uznane czasopisma naukowe branży ubezpieczeniowej: „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” i „Prawo Asekuracyjne”.
Tegoroczna konferencja miała szczególny charakter. W pierwszym dniu odbyła się uroczysta sesja jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy prof. dr hab. Wandy Ronki-Chmielowiec oraz 10-lecia Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Podczas obrad zaprezentowano sylwetkę i dorobek naukowy Pani Profesor, a także krótką historię Katedry Ubezpieczeń.
Prof. Wanda Ronka-Chmielowiec kieruje Katedrą Ubezpieczeń od początku jej istnienia, czyli od 2006 roku. Ogromny dorobek naukowy Pani Profesor dotyczy wielu zagadnień z obszarów teorii oraz funkcjonowania ryzyka, ubezpieczeń oraz matematyki finansowej i aktuarialnej. W bardzo syntetycznym ujęciu, jest ona autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych, autorką lub redaktorem naukowym kilkudziesięciu książek z zakresu ubezpieczeń, szczególnie o tematyce związanej z oceną ryzyka ubezpieczeniowego, zarządzaniem ryzykiem zakładu ubezpieczeń, zarządzaniem finansami w zakładach ubezpieczeń, a także funkcjonowaniem rynków ubezpieczeń. Przez wiele lat swojej pracy naukowej kierowała pięcioma projektami badawczymi finansowanymi ze środków MNiSW, wypromowała czternastu doktorów, recenzowała kilkadziesiąt rozpraw doktorskich, jest także recenzentką w postępowaniach awansowych habilitacyjnych i profesorskich.
Program konferencji obejmował także cztery sesje plenarne oraz jedną plakatową. Podczas obrad plenarnych wygłoszono dziewiętnaście referatów o bardzo zróżnicowanej tematyce. Przedstawione zostały przede wszystkim aktualne problemy związane z funkcjonowaniem systemów emerytalnych, nadzorem nad sektorem finansowym, anomaliami na rynku finansowym, rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi w kontekście Dyrektywy Wypłacalność II a także analizą sytuacji konkurencyjnej zakładów ubezpieczeń.
W trakcie sesji plakatowej uczestnicy konferencji zaprezentowali blisko 30 plakatów, które poruszały m.in. kwestie dodatkowych oszczędności emerytalnych gospodarstw domowych, ubezpieczeń w branży turystycznej, problemów ubezpieczeń zdrowotnych, gwarancji ubezpieczeniowych w zarządzaniu ryzykiem podmiotów gospodarczych, ocenę ryzyka w ubezpieczeniach na życie i ubezpieczeniach komunikacyjnych.
W tegorocznej konferencji uczestniczyło blisko 90 osób, reprezentujących ośrodki akademickie z kraju i zagranicy (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, SGH w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, UMK w Toruniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Łódzki, Financial University under the Government of the Russian Federation i wiele innych uczelni wyższych), a także Zakład Ubezpieczeń Społecznych, instytucje rynku finansowego (Komisja Nadzoru Finansowego, Polska Izba Ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Rzecznik Finansowy) oraz zakłady ubezpieczeń i inne podmioty z sektora usług finansowych.
Tradycyjnie obrady odbywały się w zabytkowych wnętrzach Zamku Rydzyńskiego. Podsumowując, konferencja była bardzo ciekawym wydarzeniem naukowym z uwagi na różnorodność i aktualność poruszanych tematów oraz znakomitą okazją do nawiązania nowej i poszerzenia już istniejącej współpracy między osobami zajmującymi się ubezpieczeniami zarówno w pracy naukowej, jak i w praktyce. Już dziś organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w kolejnej, XII Konferencji „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”, która odbędzie się w dniach 21–23 maja 2018 roku w Rydzynie.

Dr hab. Marta Borda, Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem