Portal Informacje UE we Wrocławiu

ZARA 2017

Data opublikowania: 26.12.2017 | aktualizacja: 28.12.2017

Jak realizować misję bycia naukowcem, badaczem, eksploratorem świata; o niuansach pozyskiwania grantów badawczych z NCN, o elementach formalnych procesu awansu naukowego i tematach prac młodych naukowców dyskutowali uczestnicy konferencji ZARA 2017.

zara_kopiaI Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki, zorganizowana przez pracowników Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania oraz Katedry Rachunkowości Finansowej i Kontroli z Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów, zatytułowana „Zarządzanie w Rachunkowości. Rachunkowość w Zarządzaniu” ZARA 2017 odbyła się w dniach 16-17 listopada 2017 roku. Uczestników naukowego spotkania organizatorzy zaprosili do Wrocławia.
W Konferencji udział wzięło 48 osób z 12 ośrodków akademickich w Polsce (Politechniki Gdańskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego in. KEN w Krakowie, Uniwersytetu SWPS w Warszawie, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego) oraz przedstawiciele biznesu.
Konferencja dedykowana była doktorantom oraz młodym pracownikom nauki, i oni też byli najliczniejszą grupą (28 osób ze stopniem magistra i 11 ze stopniem doktora). W Konferencji udział wzięło także czworo doktorów habilitowanych, dwoje profesorów tytularnych, jeden inżynier, jeden licencjat oraz jedna studentka ostatniego semestru studiów inżynierskich.
Konferencja ZARA 2017 miała także na celu umożliwienie uczestnikom zgłoszenie dwóch publikacji w ramach jednej opłaty konferencyjnej, wynoszącej 600 zł. Nadesłane referaty, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w monografiach – „Zarządzanie w rachunkowości” oraz „Rachunkowość w zarządzaniu” - wydanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz w czasopiśmie „Journal of Modern Management Process” - wydawanym przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu umożliwiło uczestnikom korzystanie ze „szwedzkiego stołu” z publikacjami przekazanymi przez nie na rzecz konferencji.
W otwarciu konferencji wystąpili przewodniczący Rady Programowej – prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty, dr hab. Grzegorz Krzos, prof. UE oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – dr Marek Krasiński.

zara_3
Prof. Zbigniew Luty podczas inauguracyjnego przemówienia

Następnie odbyły się prelekcje o charakterze szkoleniowym. Pierwszą, pt. „Metodyka przygotowywania prac doktorskich” poprowadziła dr hab. Estera Piwoni-Krzeszowska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Następnie wystąpiła dr Patrycja Klimas z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, z prelekcją pt. „Tak chcę być naukowcem, badaczem, eksploratorem świata … tylko skąd i jak skutecznie pozyskać finansowanie?” opowiadając o niuansach pozyskiwania grantów badawczych z Narodowego Centrum Nauki. Merytoryczną część pierwszego dnia zamknął dr hab. Grzegorz Krzos, prof. UE wystąpieniem pt. „Zarządzanie procesem uzyskania stopnia naukowego doktora”, zwracając uwagę na istotne elementy formalne procesu awansu naukowego. Po części merytorycznej uczestnicy mieli czas na część integracyjną.

zara_4
Uczestnicy podczas pierwszego dnia konferencji

Drugi dzień konferencji wypełniły wystąpienia doktorantów, prezentujących swoje referaty lub koncepcje prac doktorskich. Wśród publiczności byli przedstawiciele zarówno nauk o zarządzaniu, jak i finansów (specjalizujących się w rachunkowości). Dzięki temu uczestnicy mogli uzyskać szereg cennych i użytecznych podpowiedzi do ich pomysłów naukowo-badawczych.
zara_5
Występująca mgr Klaudia Migasiewicz, podczas drugiego dnia konferencji

Dzień przebiegł w miłej atmosferze wzajemnej pomocy i dyskusji. Rozstrzygnięto także konkurs na najlepszy referat. Wygrała go mgr Agata Dąbkowska z Katedry Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nagrody – powerbank oraz bony szkoleniowe o łącznej wartości ponad 1800 zł ufundowali sponsorzy Konferencji – Langas Group, PDCA Group oraz KONCURGROUP. Podczas podsumowania konferencji przewodniczący Komitetu Organizacyjnego podziękował za udział wszystkim uczestnikom, członkom Rady Programowej, recenzentom oraz szczególne podziękowania dedykował członkiniom Komitetu Organizacyjnego – mgr Aurelii Domaradzkiej, mgr inż. Edycie Janiak oraz mgr Klaudii Migasiewicz. Zaprosił także na kolejną edycję Konferencji ZARA, zaplanowaną w dniach 15-16 listopada 2018 roku.
Mamy nadzieję, że udany debiut doprowadzi do realizacji wielu kolejnych edycji, które na stałe wpiszą Konferencję ZARA do kalendarza konferencji organizowanych w Polsce.

zara_6
Bezcenne, chociaż za darmo publikacje dla uczestników konferencji

zara_2_kopia 
Pamiątkowy roll-up

 
Klaudia Migasiewicz; zdjęcia Marek Krasiński
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem