Portal Informacje UE we Wrocławiu

XXII Konferencja Naukowa „Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych”

Data opublikowania: 24.09.2017 | aktualizacja: 24.09.2017

6-8 września 2017 r., Karpacz
Dr hab. Grażyna Węgrzyn, prof. UE
(Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej)

Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze zorganizowała po raz dwudziesty drugi Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych.
To coroczne przedsięwzięcie cieszy się ogromnym zainteresowaniem środowisk naukowych. Na tegoroczną konferencję zgłoszono 135 artykułów. Osobiście w konferencji uczestniczyło 107 naukowców, reprezentujących 32 krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe, organizacje samorządowe oraz praktykę gospodarczą.
Konferencję otworzył prof. dr hab. Jerzy Sokołowski – kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej.

3
Część merytoryczna konferencji składała się z trzech sesji plenarnych, którym przewodniczyli: prof. dr hab. Danuta Miłaszewicz (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Jarosław Wołkonowski (Uniwersytet w Białymstoku), prof. dr hab. Grażyna Karmowska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). Prelegenci swoje wystąpienia skoncentrowali na aktualnych problemach naukowo-badawczych dotyczących aspektów teorii ekonomii, finansów publicznych oraz realizacji polityki ekonomicznej w wymiarze mikro- i makroekonomicznym. Zaprezentowane na konferencji wystąpienia dotyczyły m.in.: modeli kapitalizmu w Polsce i krajach Europy Środkowowschodniej, preferencji państw członkowskich wobec budżetu unijnego nowej Europy, kredytów na innowacje technologiczne jako źródła finansowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, sharing economy — jako nowego trendu społeczno-gospodarczego, polityki podatkowej gmin w kontekście samodzielności finansowej, przestrzennej konwergencji wydajności pracy w rolnictwie, ulgi prorodzinnej, wsparcia przedsiębiorstw w kryzysie. Część referatów dotyczyła szeroko rozumianego kapitału ludzkiego, a w szczególności kształcenia ludzi dorosłych, podaży pracy jako bariery wzrostu gospodarczego oraz kapitału społecznego ludzi młodych.
W drugim dniu konferencji odbył się wyjazd studialny do Drezna i Szwajcarii Saksońskiej, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć, m.in. Zwinger, Operę Sempera na Placu Teatralnym, kompleks zamkowy i kamienice na Nowym Rynku, Residenzschloss, Kościół Najświętszej Marii Panny – Frauenkirche, Albertinum, Hofkirche, tarasy Brühla oraz twierdzę Königstein.
Zorganizowana konferencja stanowiła szerokie, naukowe forum dla wymiany poglądów, doświadczeń oraz koncepcji rozwiązywania współczesnych problemów ekonomicznych, a w rezultacie przyczyniła się do rozwoju myśli ekonomicznej w tym zakresie.
Efektem konferencji będą opublikowane artykuły w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Publikacja pt. Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, zawierająca 35 artykułów, została wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w 2017 r. Nr 475 i wręczona w dniu konferencji autorom artykułów. Pozostałe dwie publikacje znajdują się w toku prac wydawniczych.
Organizatorzy już dziś zapraszają na kolejną – XXIII edycję konferencji w dniach 5 – 7 września 2018 roku.

Instytucje, których przedstawiciele uczestniczyli w obradach konferencji: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Akademia Morska w Gdyni, Centrum Rachunkowo-Skarbowe, Gmina Kozienice, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Linnaeus University, Politechnika Białostocka, Politechnika Gdańska, Politechnika Opolska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Świętokrzyska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku i Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Organizatorzy konferencji – pracownicy i doktoranci Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej – Wydział Ekonomii, Zarzadzania I Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Zdjęcia: mgr Anna Nowak-Kowalska

WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem