Portal Informacje UE we Wrocławiu

Studia o jedzeniu. Sylwetka i doświadczenie kierowniczki studiów podyplomowych

Data opublikowania: 22.07.2020 | aktualizacja: 27.07.2020

Doświadczenie zawodowe prof. Zuzanny Goluch


Profesor Zuzanna Goluch, kierowniczka kierunku studiów podyplomowych „Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób osób starszych, jest członkiem towarzystw naukowych, w tematyce których znajduje się m.in. żywienie osób starszych. 
Są wśród nich: 
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Oddział Szczecin – członek od 2011 roku
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Oddział Szczecin – członek od 2012 roku
Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych – członek od 2018 roku

W 2011 roku została oficjalnym członkiem szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (PTG). Wspólnie z PTG angażowała się w tworzenie i realizacje różnych programów dotyczących odżywiania się seniorów. Jako adiunkt Zakładu Fizjologii Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie brała udział w wielu działaniach adresowanych do osób starszych. W latach 2004-2017 wraz z prof. dr hab. Mariolą Friedrich pisała i realizowała liczne programy dla seniorów współfinansowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin.

Inne aktywności:

• Współwykonawczyni projektu krajowego „Edukacja do Potęgi Senior” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, realizowanego przez Stowarzyszenie Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Razem” ASOS (umowa: 4120/ASOS/2014). Rok realizacji: 2014.

• Współautorka i wykonawczyni programu lokalnego pt. „Wszechstronna aktywizacja seniorów” na zlecenie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin (umowa: WZiPS-IV/WP/12/2012) dla otyłych kobiet w wieku 60-85 lat, słuchaczek Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku w Szczecinie. Realizacja: 10.2012-01.2013 rok. 

• Współautorka i wykonawczyni programu lokalnego pt. „Żywienie w wieku starszym – jak być zdrowym, sprawnym i… szczuplejszym” na zlecenie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin (umowa: WZiPS-IV/MG/08/10 CRU 10/0001637) dla otyłych kobiet w wieku 60-85 lat, słuchaczek Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku w Szczecinie. Realizacja: 10.2010-01.2011 rok. 

• Współwykonawczyni projektu (WSS-VI.7.2017.JUCRU 17/000/593 z dnia 24.04.2017) Gmina Miasto-Szczecin) „Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubu Seniora” w CafeSenior2, funkcjonującym przy Zachodniopomorskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża. Edukacja żywieniowa (w formie wykładów i warsztatów) dla osób starszych pt. „Dietoprofilaktyka chorób okresu starzenia się”. Rok realizacji: 2017.

• Członek komitetu naukowego i wykładowczyni cyklu konferencji organizowanych z Uniwersytetem Szczecińskim i Polskim Towarzystwem Gerontologicznym „Świat (nie) przyjazny starości”.


Prof. Zuzanna Goluch była współautorką (wraz z dr inż. Joanną Fugiel) koncepcji i przewodniczącą jury cyklicznego konkursu pt. „Czy wiesz, co jesz?”. Konkurs adresowano do mieszkańców szczecińskich domów pomocy społecznej i domów środowiskowych. Przebywają tam osoby starsze i przewlekle psychicznie chore. Konkurs, który obejmował zarówno tematy teoretyczne, jak i praktykę, miał VII edycji tematycznych: 
I edycja pt. „Podstawowe zasady racjonalnego żywienia” (2009)
II edycja pt. „Żywieniowa profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych” (2010) 
III edycja pt. „Żywieniowa profilaktyka cukrzycy typu 2” (2011)
IV edycja pt. „Prozdrowotne właściwości ryb” (2012) 
V edycja pt. „Bez przyprawy nie ma potrawy”( 2013)
VI edycja pt. „Prawidłowe żywienie i aktywność – podstawą piramidy zdrowia” (2014)
VII edycja pt. „Słodki smak dzieciństwa” (2015)

Za merytoryczny nadzór na tym konkursem prof. Zuzanna Goluch otrzymała pisemne podziękowania od Prezydenta Miasta Szczecina Piotra Krzystka.

Profesor Zuzanna Goluch, kierowniczka kierunku studiów podyplomowych „Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób osób starszych, jest członkiem towarzystw naukowych, w tematyce których znajduje się m.in. żywienie osób starszych. 
Są wśród nich: 
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Oddział Szczecin – członek od 2011 roku
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Oddział Szczecin – członek od 2012 roku
Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych – członek od 2018 roku.

Dr hab. inż. prof. UEWr Zuzanna Goluch – strona pracownika UEWrFragment wywiadu z prof. Zuzanna Goluch, rozmowy o studiach podyplomowych Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób osób starszych. Cały wywiad dostępny na stronie. 


Wiem, że uczy Pani także poza granicami Polski. Od 2013 roku współpracuje Pani z The Polish University Abroad in London (Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie w Londynie, Wielka Brytania – PUNO). Jego słuchacze mieli okazję wysłuchać aż dwunastu Pani wykładów dotyczących prozdrowotnej roli jedzenia.

Tematyka tych wykładów w pewien sposób wiązała się z programem oferowanych studiów podyplomowych. Pierwszy wygłosiłam w czerwcu 2015 roku i był poświęcony „Żywieniowej profilaktyce osteoporozy”. A to tematy kolejnych z nich: „Dodatki do żywności – korzyści i problemy”, „Żywienie w chorobach reumatycznych”, „Żywienie w chorobach układu krążenia”, „Specyfika żywienia osób dojrzałych”, „Wpływ żywienia na pamięć”, „Żywieniowa profilaktyka chorób nowotworowych”, „Suplementy diety – (nie)korzystne dla zdrowia? Znaczenie ziół i przypraw w żywieniu człowieka”, „Dieta w profilaktyce i leczeniu zaparć”, „Żywienie a depresja”. Ostatni z wykładów, pt. „Zafałszowania żywności a zdrowie konsumenta”, miał miejsce 9 stycznia 2020 roku.

Od wielu lat edukuje Pani studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Owszem. Prowadziłam wykłady i warsztaty żywieniowe dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całego województwa zachodniopomorskiego (2004-2017). W ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” realizowałam również warsztaty żywieniowe na temat „Dieta seniora” (2017) w ZUT w Szczecinie. Natomiast od 2017 roku edukuję studentów UTW przy UE oraz przy Papieskim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto od 2013 roku prowadzę cykliczne wykłady dla słuchaczy UTW w The Polish University Abroad in London, w Wielkiej Brytanii (PUNO). Jestem tam profesorem wizytującym i kierownikiem, prowadzę studia podyplomowe „Psychodietetyka”, a od października także „Coaching dietetyczny”. Jestem również czynnym wykładowcą w UTW naszej uczelni .

Czy seniorzy chętnie się uczą?

Zawsze uważałam, że jeśli z wiedzy przekazywanej podczas wykładów i umiejętności, których uczę podczas warsztatów żywieniowych, skorzysta chociaż jeden z seniorów, to warto było edukować. W czasie zajęć na UTW podkreślałam: „Procesy starzenia są indywidualną sprawą. Ale być może obserwują państwo już u siebie zmiany w odczuwaniu zapachu, smaku, zwolnioną pracę jelit…”. Oczywiście nikt ze słuchaczy nie podnosi ręki, nie przyznaje się publicznie do swoich dolegliwości, lecz gdy spotykamy się po pewnym czasie i chociaż jedna osoba chwali się wprowadzeniem nowych zasad lub zmodyfikowaniem nawyków żywieniowych, co wpłynęło pozytywnie na jej zdrowie – np. ustąpiły bóle głowy, zmniejszyła się bolesność stawów – to jestem usatysfakcjonowana. Wystarczy, że jeden z seniorów zastosuje się do zaleceń żywieniowych, a potem opowie o tym sąsiadom spotkanym w sklepie czy na spacerze…


Uczestniczy Pani cyklicznie w konferencjach tematycznych, m.in. „Świat (nie) przyjazny starości” czy „Dietetyka gerontologiczna – wyzwania i szanse” organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Urządza pani konkursy, bierze udział w wydarzeniach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. W zeszłym roku prowadziła Pani również warsztaty „Żywienie wspierające terapię trądziku u młodzieży” i „Kawa – zagrożenie czy ochrona dla zdrowia?”. Jest Pani niezwykle aktywna. Proszę opowiedzieć nam o jednym, wybranym działaniu, które szczególnie zapadło Pani w  pamięci. 

Najbardziej wpłynął na mnie projekt mojej doktorantki (byłam promotorem pomocniczym), dr inż. Joanny Fugiel, prowadzony w szczecińskim Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych. Była w tej jednostce kierownikiem działu żywienia. Realizując badania do jej doktoratu, zetknęłyśmy się z ludźmi najbardziej wykluczonymi z polskiego społeczeństwa – starszymi osobami chorymi psychicznie. Co prawda w DPS-ach funkcjonują zalecenia dotyczące żywienia wynikające z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku (Dz.U.2012 poz.964) w sprawie domów pomocy społecznej, ale nie uwzględniają one chorób psychicznych. 
Korekta jadłospisów dekadowych w DPS, którą przeprowadziła pani prof. dr hab. Mariola Friedrich (promotor główny doktoratu), dotyczyła nie tylko ilości i składu posiłków serwowanych podopiecznym. W szczecińskim DPS-ie zostały stworzone seniorom warunki niemal restauracyjne. Zadbano o wystrój jadalni, nową nietłukącą się zastawę stołową, o sposób nakrycia stołu, dobór towarzystwa przy stoliku i ładne podanie potrawy. Zapytano pensjonariuszy nawet o preferencje smakowe dań i potraw, ponieważ to wszystko wpływa na apetyt. A warto podkreślić, że jedną z najczystszych zmian fizjologicznych wieku starczego jest brak łaknienia, co doprowadza do niedożywienia i wyniszczenia organizmu. 

Jaki był odbiór tych działań przez pracowników DPS-u?

Trzeba ich było przekonać do potrzeby zmian w żywieniu pensjonariuszy. Badania wymagały od nich m.in. ważenia resztek talerzowych. W ten sposób mogłyśmy obliczyć, ile pensjonariusze rzeczywiście zjedli. Warto nadmienić, że dzięki zainicjowaniu połączonych operacji przetargowych wszystkich Domów Pomocy w Szczecinie możliwe było obniżenie cen kupowanych produktów od 30-50% i zmniejszenie całkowitych kosztów żywienia mieszkańców.

Szkoda, że te badania nie doprowadziły do zmian systemowych zasad żywienia osób starszych w Domach Pomocy Społecznej w całej Polsce.

Niestety. Wiele DPS-ów obejmujących opieką całodobową seniorów korzysta dziś z usług cateringowych, które – nawet jeśli zatrudniają dietetyków – nie zwracają szczególnej uwagi na specyficzne potrzeby osób starszych, a tym bardziej z chorobami psychicznymi. 

Żywienie zbiorowe w placówkach opieki osób starszych to jedno z zagadnień bloków tematycznych studiów podyplomowych…

Tak. Prowadzi je właśnie dr inż. Joanna Fugiel, pracownica Domu Pomocy Społecznej im. dr E. Wojtyły w Szczecinie. Ma obecnie pod opieką sześć DPS-ów i obserwuje wpływ żywienia na dobrostan podopiecznych. Dlatego jako kilkunastoletni praktyk w zakresie żywienia zbiorowego w DPS-ach będzie jednym z wykładowców na studiach z „Dietoprofilaktyki”. 


Czy prywatnie ma Pani pod opieką osobę starszą?

Moja mama ma ponad siedemdziesiąt lat, ale jest samodzielna, nie wymaga jeszcze opieki. Mam jednak w tej kwestii bogate doświadczenie. Mój tato przez pięć lat walczył z dwoma różnymi nowotworami i wymagał opieki. Przez jedenaście lat byłam wolontariuszką w hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie i temat opieki paliatywnej, w tym żywieniowej, nie jest mi obcy. O studiach Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób osób starszych

Czas trwania: studia roczne, 10 zjazdów (sobota—niedziela), stacjonarne

Terminy
Termin zakończenia rekrutacji: 2020-10-31
Termin uruchomienia studiów: 2020-11-07

Koszt 
4500 zł, płatność w systemie ratalnym

Kontakt i zapisy
Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska,
tel. 71 36 80 452,
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl,


Dodatkowe informacje
• Studia realizowane są we współpracy z Polskim Towarzystwem Żywienia Klinicznego.
• Absolwent otrzymuje świadectwo ukończeniu studiów podyplomowych prestiżowej uczelni.
• Istnieje możliwość ubiegania się o zniżkę w opłacie za studia:
- dla klientów instytucjonalnych, w przypadku gdy liczba osób z jednej organizacji, uczestniczących w danej edycji jest większa niż trzy,
- dla stałych klientów, tj. osób, które w ciągu co najwyżej dwóch lat przed rozpoczęciem studiów podyplomowych ukończyły studia lub szkolenia organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
- dla pracowników instytucji współpracujących z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

ZAPRASZAMY!

Tamara Chorążyczewska
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem