Portal Informacje UE we Wrocławiu

Spotkanie „Liderzy wiedzy - Liderzy sukcesu”

Data opublikowania: 27.12.2019

Spotkanie „Liderzy wiedzy - Liderzy sukcesu” dedykowane dyrektorom, nauczycielom oraz doradcom zawodowym szkół średnich odbędzie się 28 listopada 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania są zagadnienia związane z zarządzaniem kryzysowym oraz rozwiązywaniem problemów w zespole, a także tutoring jako narzędzie zindywidualizowanego nauczania.

WARSZTAT A
Świadomość wspólnego celu - radzenie sobie z sytuacjami trudnymi na poziomie organizacji
Marek Pietkiewicz

Efektywny zespół można poznać po kilku cechach: silnym poczuciu wspólnego celu, zaangażowaniu i poczuciu współodpowiedzialności za to, co dzieje się w organizacji, szybkiej i sprawnej pracy, dobrej atmosferze czy też otwartym i bezpośrednim sposobie porozumiewania się wewnątrz zespołu. To także umiejętność zachowania się w trudnych sytuacjach i pojawiających się konfliktach. Gdy pojawia się problem, konflikt, ludzie często wolą go nie zauważać, ignorować bądź reagują emocjonalnie, wręcz agresywnie. Nieumiejętne zachowania mogą zaburzać funkcjonowanie organizacji, wpływać negatywnie na cały zespół oraz realizowanie zadań.

WARSZTAT B
Tutoring w szkole - jak przez dialog rozwijać ucznia i motywować go do nauki
dr Magdalena Rękas

Dlaczego tutoring pozwala wydobyć z ucznia znacznie więcej niż lekcja? Jak wykorzystać tutoring rozwojowy, naukowy, a może artystyczny do zwiększenia zasobów wiedzy, rozwoju umiejętności i kompetencji społecznych? Jak zmotywować ucznia do tego, żeby szukał swoich talentów? Jak wdrożyć tutoring w szkole? Tutoring – przykłady ze szkół w Polsce i własne doświadczenia.


OPIS WYKŁADÓW:
Temat wykładu: Wyzwania strategii w zmieniającym się świecie
prof. dr hab. Jerzy Niemczyk

Jednym z głównych strategicznych celów organizacji jest budowanie jej wartości. Obecnie wiele organizacji nastawionych na zysk posiada już strategie budowania swojej wartości. Czy w zmieniającym się świecie warto takie strategie budować dla innych organizacji: szkół, gmin, czy innych instytucji nonprofit? W opinii teoretyków i praktyków zarządzania strategicznego jest to w zasadzie konieczność. Celem wykładu będzie wskazanie głównych sposobów budowania wartości organizacji zarówno dla organizacji nastawionych na zysk, ale i innych organizacji.

Temat wykładu: Lider i sytuacje kryzysowe
Marek Pietkiewicz

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych wiąże się przede wszystkim z umiejętnym planowaniem oraz odpowiednim kontrolowaniem działań naprawczych. Podjęcie odpowiednich kroków może chronić organizację przed kompletnym niepowodzeniem w przypadku katastroficznych w skutkach zakłóceń.
Jednym z najistotniejszych elementów wykładu jest kwestia przewidywania i zapobiegania kryzysom, czyli znalezienie odpowiedzi na pytania: Jak skutecznie identyfikować potencjalne zagrożenia i w jaki sposób monitorować otoczenie pod kątem ich wystąpienia?

Temat wykładu: Spotkajmy się na szczycie góry - o motywacji jednostki i konflikcie w zespole
dr inż. Paweł Michalski

Zjawisko konfliktu jest obecne w życiu prywatnym i zawodowym, w każdej grupie społecznej. Ma wpływ na sposób zarządzania i relacje w grupie. Czasami przybiera formę ekstremalną i prowadzi do nieodwracalnych skutków.
Co nas może zmotywować do przezwyciężenia impasu? Jaka jest rola lidera ? Kiedy warto "zobaczyć" wspólny cel?

Temat wykładu: Szkoła w XXI wieku - wyzwania i trendy
dr Magdalena Rękas

Dlaczego tradycyjne metody nauczania są mniej skuteczne u uczniów z pokolenia Z? Neurodydaktyka – jak uczy się i zapamiętuje mózg współczesnego ucznia? Dlaczego w nauczaniu ważny jest Cykl Colba? Kreatywna i innowacyjna szkoła, czyli jaka? Nowe media i nowa technologia – jak wpływają na nauczanie w XXI wieku? Nauczanie zamiast uczenia, a może już facylitacja uczenia się – jak zmienia się edukacja w Polsce i na świecie?

Temat wykładu: Dzisiaj kształtuję jutro, dlaczego w kształceniu najważniejsze jest „się”
Klaudia Migasiewicz

Co mówią liczby i dane o kształceniu osób dorosłych w Polsce? Co oferuje Centrum Kształcenia Ustawicznego UEW? W trakcie wystąpienie dowiesz się, dlaczego warto to wszystko wiedzieć i … kształcić się przez całe życie.

Sylwetki prelegentów – spotkanie „Liderzy wiedzy – Liderzy Sukcesu” 2019


jerzy_niemczyk_1
prof. dr hab. Jerzy Niemczyk
Od 2016 r. prorektor ds. nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, autor ponad 160 publikacji (w tym 2 monografii oraz współautor kolejnych czterech), 2 podręczników z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości. Opiekun, mentor i współzałożyciel Forum Edukacji Biznesowej oraz Akademii Talentów, promotor piętnastu doktorów. Wielokrotnie nagradzany Nagrodą Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za osiągnięcia naukowo-badawcze. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania przy Wydziale i Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na kadencję 2011-2014 oraz 2015-2018. Głównymi obszarami badawczymi są zarządzanie strategiczne, strategie organizacji biznesowych, metody i techniki zarządzania, modele biznesu, zasoby niematerialne organizacji.


dr inż. Paweł Michalski
Paweł Michalski, inżynier, doktor nauk ekonomicznych, ceniony wykładowca akademicki, a jednocześnie członek Kadry Narodowej Polskiego Związku Alpinizmu we wspinaczce wysokogórskiej i lider wielu ekspedycji górskich oraz wytrawny podróżnik, w niezwykle dostępny i wyrazisty sposób wskaże, jak wiele rozwiązań stosowanych w ekstremalnych warunkach ma swoje odniesienie w życiu zawodowym. Pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu w specjalności zarządzanie projektami, psychologia zarządzania, logistyka uzyskał w 2011 roku, broniąc pracę pod tytułem „Logistyka projektu ekspedycyjnego” w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.


Marek Pietkiewicz
Menadżer z ponad 20-letnia praktyką w zakresie budowania i zarządzania zespołami pracowniczymi. Różnorodność branż, w jakich zdobywał doświadczenie, pozwoliło mu na wypracowanie skutecznych narzędzi i mechanizmów podnoszących efektywność w działaniu. Od 2007 r. realizuje się, jako trener/coach w różnych projektach szkoleniowo-wdrożeniowych. Wykładowca na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W myśl zasad andragogiki oraz metody ABL (Activity Based Learning) uczy i pokazuje, jak być dobrym sprzedawcą, jak negocjować i kształtować swoje umiejętności interpersonalne, a także jak być skutecznym liderem, przywódcą w zespole. Jest zwolennikiem Teorii Ograniczeń (TOC), a w pracy kieruje się zasadami Lean Management. Instruktor - pasjonat windsurfingu i narciarstwa zjazdowego.


rekas
dr Magdalena Rękas
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w latach 2016–2019 prodziekan ds. dydaktyki w Filii w Jeleniej Górze, od blisko dwudziestu lat nauczyciel akademicki, ale także praktyk biznesu oraz trener szkoleń z zakresu doradztwa biznesowego, finansów i podatków. Tutor I stopnia,  trener firm symulacyjnych Europeean Bruksela, trener gier symulacyjnych MarketPlace Business Simulations University of Tennessee. Swoje zainteresowania koncentruje na zagadnieniach tj.: nowe trendy w ekonomii, w szczególności na rynku pracy, podatki a funkcjonowanie przedsiębiorstw, wpływ technologii na rynek pracy i przyszłego pracownika, komunikacja międzypokoleniowa. Od dwóch lat wdraża w pracy ze studentami aktywne metody dydaktyczne, wykorzystując m.in.: metodę projektów opartą na wyzwaniu, metodę partycypacyjną, neurodydaktykę, storytelling, zasady komunikacji społecznej, metodę Design Thinking, tutoring. W celu podniesienia kompetencji dydaktycznych odbyła staż na Uniwersytecie Carlosa III w Madrycie i Uniwersytecie de Castilla-La Mancha w Toledo. Trener w projektach edukacyjnych.

klaudia_migasiewicz_foto
Klaudia Migasiewicz
Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierownik studiów podyplomowych Akademia startupu i innowacyjnego biznesu, Zarządzanie rozwojem sprzedaży i ekspansją zagraniczną, Kierownik zespołu-team leader. Trener, doktorantka w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania UEW. Prowadzi badania na temat klastrów i startupów. Realizuje zajęcia z zakresu szeroko pojętej przedsiębiorczości, umiejętności interpersonalnych i menedżerskich, kreatywności, funkcjonowania startupów oraz sieci biznesowych. Koordynatorka wielu inicjatyw. Była Prezesem FEB – Forum Edukacji Biznesowej UEW, w ramach którego zrealizowała dziesiątki spotkań i cykli warsztatów z przedstawicielami świata biznesu oraz konkurs Akademia Talentów. Wzięła udział m.in. w Szkole Trenerów i Szkole Liderów.
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem