Portal Informacje UE we Wrocławiu

Sukces – otrzymaliśmy 23 mln zł dofinansowania

Data opublikowania: 29.04.2019 | aktualizacja: 29.04.2019

Mam przyjemność poinformować o dużym sukcesie naszej uczelni.
Otrzymaliśmy dofinansowanie dwóch dużych projektów w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w łącznej kwocie 23 mln zł.

 1. Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/18 na Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka II: Nowa jakość – nowe możliwości. Zintegrowany program rozwoju uczelni. 17,2 mln zł
 2. Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku. 5,8 mln zł .
Oba projekty zostały ocenione bardzo wysoko, co potwierdza ulokowanie obu inicjatyw w pierwszej dziesiątce list rankingowych (odpowiednio: miejsce 6 na 23 miejsca oraz miejsce 7 na 47 miejsc).

Projekty rozpoczną się w drugiej  połowie 2019 roku i będą realizowane przez cztery lata. W ramach inicjatyw zostaną zrealizowane m.in. następujące działania:

 1. Wdrożenie systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) i integracja systemu (EZD to narzędzie teleinformatyczne umożliwiające dokumentowanie spraw w postaci elektronicznej i eliminowanie dokumentacji i komunikacji w postaci papierowej)
 2. Wirtualne Laboratorium Finansowe WLF (m.in. komputery do sal dydaktycznych i dla dydaktyków)
 3. Zatrudnienie 30 profesorów wizytujących
 4. Szkoła Liderów Lokalnych (SLL)
 5. Biznesowy Indywidualny Program Studiów (BIPS)
 6. Działania restrukturyzacyjne w obszarze kształcenia i zarządzania UEW, w tym wzmocnienie jednostek odpowiedzialnych za badanie rynku i współpracę z otoczeniem
 7. Opracowanie i wdrożenie Bazy Wiedzy Dydaktycznej (w tym: informacje o nowoczesnych metodach kształcenia)
 8. Opracowanie i wdrożenie Bazy danych do zbierania i agregowania informacji niezbędnych dla jednostek zaangażowanych w proces dydaktyczny (rejestr podmiotów z którymi współpracujemy, zakres i możliwości współpracy, świadczenie usług dla podmiotów z otoczenia środowiska akademickiego)
 9. Wzmocnienie doradztwa zawodowego
 10. Zakup licencji do badania kompetencji studentów
 11. Szkolenia i wyjazdy studyjne dla pracowników
 12. Monitoring efektywności oferowanych w ramach projektu form wsparcia oraz rozpoczynania drogi zawodowej, badanie migracji absolwentów projektu poza region oraz zatrudniania w firmach reprezentujących RIS dla Dolnego Śląska
 13. Organizacja paneli eksperckich z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego
 14. Indywidualny Program Szkoleniowy w Obszarze Rachunkowości (RACH+)
 15. Centrum Design Thinking (DT)
 16. Zakup oprogramowania Academ na potrzeby procesów akredytacyjnych
 17. Szkolenia dla kadry dydaktycznej i administracyjnej oraz studentów, m.in.:
 •  Nowatorskie metody dydaktyczne
 •  Tutoring w dydaktyce
 •  Jak planować zajęcia dydaktyczne i oceniać wiedzę studentów
 •  Ewaluacja jakości działalności naukowej w Ustawie 2.0 i w aktach wykonawczych
 •  Zarządzanie uczelnią w efekcie zmian wprowadzanych ustawą 2.0
 •  Komercjalizacja wyników prac badawczych
18. Szkolenia z IT (SPSS, SQL, R, MS Office, Flexim) dla dydaktyków
19. Staże na start, edycja IV dla kierunków:
 •  Finanse i Rachunkowość
 •  Zarządzanie
 •  Ekonomia
 •  Logistyka
 •  Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
 •  Informatyka w Biznesie
20 .Stworzenie Centrum Rozwoju Kompetencji [CRK] realizującego szkolenia dla studentów i dydaktyków
21. Konsultacje językowe dla dydaktyków
22. Kursy z języka angielskiego dla kadry administracyjnej
23. Lider innowacyjnej dydaktyki – szkolenia dla dydaktyków
24. Uruchomienie nowych specjalności
 •  Fintech - specjalność prowadzona w j. polskim
 •  Fintech na BSF - specjalność prowadzona w j. angielskim
 •  Data science w biznesie
 •  Analityk w otoczeniu Industry 4.0
Realizacja obu projektów niewątpliwie przyczyni się do wzmocnienia pozycji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
            
W przygotowanie projektu zaangażowany był zespół pracowników Centrum Zarządzania Projektami we współpracy z nauczycielami akademickimi (Michał Biernacki, Krzysztof Jajuga, Anna Jankowiak, Marek Kośny, Maciej Pondel, Bogusław Półtorak, Artur Rot, Ewa Walaszczyk, Marek Wąsowicz, Anna Witek-Crabb, Sylwia Wrona, Alicja Zakrzewska-Półtorak, Ryszard Zygała) oraz pracownikami wielu jednostek administracyjnych (Archiwum, Biblioteka Główna, Centrum Badań, Analiz i Sprawozdawczości, Centrum Informatyki, Centrum Współpracy Międzynarodowej, Centrum Współpracy z Biznesem, Dział Controllingu, Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości inQube).

Dziękuję wszystkim zaangażowanym za pomoc w przygotowaniu przez Centrum Zarządzania Projektami bardzo złożonego wniosku zarówno pod względem merytorycznym, jak też formalno-finansowym.

Członków naszej społeczności akademickiej zapraszam do kontaktu z CZP i współpracy przy realizacji przedsięwzięć służących rozwojowi uczelni (http://projekty.ue.wroc.pl/).
Z poważaniem
Bartłomiej Nita

Prof. Bartłomiej Nita, prorektor ds. Finansów i Rozwoju
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem