Portal Informacje UE we Wrocławiu

II edycja Szkoły Liderów Lokalnych

Data opublikowania: 26.04.2019 | aktualizacja: 28.04.2019

Szkoła Liderów Lokalnych –  inicjatywa Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego adresowana jest do studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  • Jaki powinien być produkt lokalny gminy Prochowice?
  • Polkowice w sieci miast progresywnych.
  • Świdnica miejscem do życia i rozwoju młodych ludzi.
  • Aktywizacja przedsiębiorców w Ząbkowicach Śląskich.
    Właśnie takimi zadaniami zajmowali się studenci, którzy pod okiem tutorów, wykładowców i trenerek podejmowali wyzwania zaproponowane im przed dolnośląskie gminy.
loga_sll_2019

24 kwietnia 2019 r.  odbyła się konferencja podsumowująca II edycję Szkoły Liderów Lokalnych pn. Lider Porozumienia Lokalnego, pod patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. Andrzeja Kalety i Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Cezarego Przybylskiego. Patronat merytoryczny sprawował Dolnośląski Funduszu Rozwoju.

Szkoła Liderów Lokalnych to inicjatywa Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego adresowana do studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Celem głównym jest zacieśnienie współpracy między Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i studentami a dolnośląskimi władzami samorządowymi na szczeblu regionalnym i lokalnym w zakresie: transferu wiedzy, pobudzania inicjatyw oddolnych, rozwoju przedsiębiorczości i sieci współpracy w województwie.
Trzynastu studentów od listopada 2018 r. uczestniczyło w szkoleniach, wykładach, warsztatach, wyjazdach studialnych oraz pod kierunkiem tutorów przygotowywało opracowanie zawierające diagnozę i propozycje rozwiązań wyzwania zaproponowanego przez Władze Gminy. Podczas Konferencji zaprezentowali oni wyniki swoich prac.

Koordynatorem ds. projektu jest dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UE – dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego.
W projekcie udział wzięli następujący studenci realizujący pod opieką tutorów zadania zaproponowane przez gminy.
Daria Gaber, Karolina Kotulska, Konrad Szwarc, pod kierunkiem dr. Piotra Hajdugi:
Aktywne włączenie się gminy Polkowice w Sieć Miast Progresywnych (SMP)

Jakub Kunicki, Monika Śpiewak, Dominika Świetlik, pod kierunkiem dr. Łukasza Olipry:
Formy wsparcia i aktywizacji przedsiębiorców na terenie gminy Ząbkowice Śląskie

Krzysztof Dąbrowski, Bartłomiej Godziszewski, Tomasz Prałat, Anna Szulc, pod kierunkiem dr. Krzysztofa Bieguna:
Naturalnie, że lokalnie – produkt lokalny Gminy Prochowice

Kamil Czabanowski, Maciej Mochnik, Anna Sarysz-Janiszewska, pod kierunkiem dr Małgorzaty Gałeckiej:
Propagowanie miasta Świdnicy jako miejsca do rozwoju, życia i pracy dla młodych ludzi

Uczestnicy Szkoły Liderów Lokalnych (studenci, tutorzy, opiekunowie w gminach) otrzymali certyfikaty uczestnictwa i ukończenia edycji, a Gminy – pisma potwierdzające udział w projekcie. Ponadto studenci otrzymali 6 punktów ECTS.

Przedstawiciele  gmin biorących udział w projekcie
Polkowice: Łukasz Puźniecki – burmistrz Polkowic, Elżbieta Gałek-Kapusta – dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Zewnętrznych, Michał Zięcina – młodszy referent w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Zewnętrznych
ŚwidnicaBeata Moskal-Słaniewska – prezydent Świdnicy, Anna Skrzypacz – dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego, Paula Pilarska-Skoruch – inspektor w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
ProchowiceAlicja Sielicka – burmistrz Prochowic, Barbara Rosiak – inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i oświaty, Ewelina Jeziorska – inspektor ds. działalności gospodarczej
Ząbkowice ŚląskieMarcin Orzeszek – burmistrz Ząbkowic Śląskich, Zbigniew Kukiełka – kierownik Referatu Rozwoju i Promocji, Klaudia Skowron – pracownik Referatu Rozwoju i Promocji

W uroczystości podsumowującej projekt udział wzięli także:
Cezary Przybylski – marszałek Województwa Dolnośląskiego
prof.  Edmund Cibis  – prorektor ds. Dydaktyki
Marek Ignor – prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
Uroczystość prowadzili: dr Łukasz Olipra  –  wicedyrektor CBRST i Waldemar Chudziak – rzecznik prasowy DFR.

1_1

Dolnośląski Fundusz Rozwoju

Wykorzystano materiały uzyskane od prof. Alicji Zakrzewskiej-Półtorak i dr. Łukasza Olipry; opracowanie Lucyna Wasylina
Zdjęcia: Paweł Mildner, Centrum Marketingu UEW
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem