Portal Informacje UE we Wrocławiu

Od lat blisko Uczelni – minęło 10 lat współpracy z HPE

Data opublikowania: 13.04.2019

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wraz z Hewlett Packard Enterprise Global Business Center 11 kwietnia 2019 roku uroczyście świętowały 10-lecie współpracy.
11 kwietnia 2019 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą 10-letnią współpracę między Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu a Hewlett Packard Enterprise. W czasie wydarzenia podpisano odnowiony list intencyjny, podtrzymujący dotychczasową współpracę.
Było to wyjątkowe wydarzenie, szczególnie ważne z uwagi na efektywność podejmowanych wspólnych przedsięwzięć. Towarzyszy im bowiem wspólny cel – dostosowywanie kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy oraz zwiększanie samodzielności i zaangażowania w proces uczenia się poprzez zwiększanie świadomości nt. przebiegu i warunków rozwoju kariery.

Firmy i pracownicy zdają sobie współcześnie sprawę z faktu, że nabyte kwalifikacje nie są wystarczające i ostateczne, aby osiągnąć sukces zawodowy. Dlatego przygotowanie i dbałość o realizację ścieżki kształcenia naszych studentów i absolwentów jest dla nas zadaniem i wyzwaniem jednocześnie. Wsparcie w tym procesie firm, takich jak Hewlett Packard Enterprise jest dla nas stałą inspiracją. Wyraża się ono poprzez podnoszenie jakości studiowania, skoncentrowane nie tylko na procesie kształcenia, ale również wzmocnieniu aktywności studentów, rozwoju ich talentów, a nawet dbałość o przestrzeń integracyjno-wypoczynkową na terenie samego kampusu – mówił prof. Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Hewlett Packard Enterprise Global Business Center otwarte w 2005 roku we Wrocławiu, specjalizuje się w zaawansowanych usługach finansowych, marketingowych, wsparciem sprzedaży oraz zarządzania zasobami ludzkimi na zlecenie różnych jednostek grupy Hewlett Packard Enterprise, obejmując  klientów wewnętrznych, klientów końcowych i partnerów na całym świecie.
Hewlett Packard Enterprise Global Business Center we Wrocławiu stanowi Centrum Wiedzy oraz Ośrodek Doskonalenia Wiedzy Finansowej i Procesów Biznesowych. Strategicznych priorytetem firmy jest kształcenie pracowników, jak również dzielenie się ze studentami wiedzą ekspercką. Dzięki licznym programom edukacyjnym, stażom, a także szkoleniom dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pomagamy w stawianiu pierwszych kroków zawodowych, wspieramy świadomy rozwój, zapoznajemy ze środowiskiem biznesowym, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem – mówiła podczas uroczystości Katarzyna Turkiewicz, prezes Zarządu wrocławskiego Centrum Hewlett Packard Enterprise.
Realizacja tak szerokiej skali usług wymaga zasobów w postaci wykwalifikowanych pracowników, szczególnie absolwentów rachunkowości, finansów i zarządzania. Fakt ten wpłynął znacząco na intensywność podejmowanych działań z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Podejmując współpracę z HPE zależało nam na partnerskim działaniu wynikającym z potrzeb obu stron oraz wartości, jakie znajdują wyraz w strategiach naszych instytucji. Dbałość o ludzi jest jednym z wielu, które są nam bliskie, dlatego nasze działania nie skończyły się na podpisaniu formalnym umowy o współpracy w 2009 roku, ale mają wymiar realnych inicjatyw kierowanych do studentów i absolwentów. Wśród nich na przestrzeni lat możemy wyróżnić partnerskie programy szkoleń „HPE Academy”, dedykowane wykłady na poszczególnych wydziałach (Mgmt accounting inn loT projects z roku 2017) czy realizowane we współpracy studia podyplomowe. Centrum Hewlett Packard Enterprise było również aktywnym uczestnikiem programu „Kuźnia Kadr”, a obecnie uczestniczy w prowadzonym przez uczelnię programie stażowym „Staże na Start”.
Nasz Partner odgrywa również bardzo istotną rolę w rozwoju uczelni wspierając nas aktywnie na polu akredytacji i konsultacji z instytucjami naukowymi i branżowymi (spotkania z zespołem oceniającym EPAS 2018, akredytacja CIMA 2018, akredytacja EUA 2019).
Wrocławskie Centrum Hewlett Packard Enterprise realizuje również z Biurem Karier, stanowiącym jeden z pionów Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, szereg spotkań branżowych oraz akcji emloyer branidingowych. Od 2010 roku jest uczestnikiem Targów Pracy organizowanych przez tę jednostkę, w ramach których nie tylko udziela informacji i zachęca do budowania kariery z firmą, ale również dzieli się wiedzą w formie prezentacji i warsztatów.
Podpisanie umowy kontynuującej współpracę to działanie będące przypomnieniem i ugruntowaniem idei towarzyszących naszej współpracy oraz zapowiedzią nowych jej obszarów – podkreslał prof. Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem