Portal Informacje UE we Wrocławiu

Kolejne 5 mln dofinansowania dla UEW – na naszych ekspertów zawsze można liczyć

Data opublikowania: 25.09.2017 | aktualizacja: 27.09.2017

Biuro Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu otrzymało z PO WER dofinansowanie na kolejną edycję programu Staże na Start. Niebagatelna kwota przeznaczona na realizację czterech projektów jest efektem ścisłej współpraca tej jednostki z powołanym w październiku 2016 r. Centrum Zarządzania Projektami. 
Konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zakłada, że przekazane pieniądze przeznaczone zostaną na organizację staży oraz koszty bezpośrednio związane z ich realizacją, m.in. stypendia stażowe dla studentów w wysokości ponad 2 tys. zł, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, materiały zużywalne przydatne w miejscu odbywania stażu, a także wymagane przez pracodawcę badania lekarskie. Dofinansowanie dotyczy także kosztów zakwaterowania i dojazdów dla studentów, jeżeli mieszkają w miejscowości oddalonej powyżej 50 km od miejsca odbywania stażu.

Przyznane zostały nam środki na kolejne cztery projekty stażowe, które będą realizowane w latach 2018–2020 dla trzech wrocławskich wydziałów uczelni. Kwota łączna dofinansowania wynosi 5 207 036,52 PLN. To jest już druga edycja programu Staże na Start. Pierwsza – w 2015 r. – otrzymała podobne dofinasowanie. Niemniej wyraźnie widać, że założenia programu z poprzedniej edycji sprawdziły się. Biorąc pod uwagę, że w tym roku dofinansowanie otrzymało 196 uczelni, podczas gdy w poprzednim rozdaniu 96, na pewno istnieje potrzeba wsparcia dla studentów i absolwentów, a podejmowane przez uczelnie w tym kierunku działania mają sens i efektywny wymiar – mówi Ałła Witwicka-Dudek, kierownik Biura Karier i Promocji Zawodowej.

alla_witwicka-dudek_1_(1)
Ałła Witwicka-Dudek, kierownik Biura Karier i Promocji Zawodowej

Działania związane z wnioskowaniem oraz obsługą finansową projektów leżą w gestii Centrum Zarządzania Projektami. Jego aktywność została od października 2016 r. zwiększona poprzez zatrudnienie dodatkowych ekspertów, co skutkuje możliwością angażowania się jednostki w większą liczbę inicjatyw, w tym projekty rozwojowe całej uczelni.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu realizuje z roku na rok coraz większą liczbę projektów, wymagających kompleksowej obsługi, zarówno finansowej, jak i administracyjnej. Od października 2016 r. uczelnia otrzymała na wszystkie realizowane projekty ponad 23 mln zł., gównie z programów operacyjnych oraz programu Erasmus Plus. Nowo zatrudnione osoby są specjalistami, m.in. do zespołu dołączył ekspert zaznajomiony z regułami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, z którego otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt przebudowy Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Teraz nadszedł czas na działanie strategiczne – co jeszcze możemy zrobić w uczelni, aby nam się lepiej pracowało nad wnioskami i realizacją projektów. Na szczęście jest ogromna wola współpracy ze strony wszystkich zainteresowanych jednostek, których pracownicy dostrzegają konieczność uproszczenia reguł współpracy, a jednocześnie są zadowoleni, że obsługa finansowa projektów przeszła do jednej jednostki – mówi Anna Pluta, kierownik Centrum Zarządzania Projektami uczelni.

anna_pluta_1_(1)
Anna Pluta, kierownik Centrum Zarządzania Projektami

Wszystkie jednostki mogą teraz liczyć na profesjonalne wsparcie Centrum, w każdej chwili – od momentu stworzenia projektu, przez okres realizacji, podsumowanie i rozliczenie projektu. Współpraca daje efekty, ponieważ kontrole, które do tej pory mieliśmy, nie zgłaszały żadnych zastrzeżeń – potwierdza Ałła Witwicka-Dudek.

W ubiegłym roku akademickim wsparciem Biura Karier zostało objętych przez 860 studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Pozyskujemy pracodawców, zbieramy oferty z rynku pracy, oferty staży, praktyk, nawiązujemy współpracę z pracodawcami w regionie i w całej Polsce, udostępniamy te oferty na naszych stronach internetowych. Dodatkowo nasi doradcy kariery poprzez indywidualne konsultacje i szkolenia aktywizujące pomagają studentom odnaleźć się na rynku pracy Wspieramy ich także poprzez doradztwo zawodowe, coaching kariery oraz – od zeszłego roku – usługą, która nazywa się terapią skoncentrowaną na rozwiązaniach – mówi Ałła Witwicka-Dudek.

Biuro Karier organizuje także spotkania przedstawicieli świata biznesu z naszymi studentami poprzez różne form współpracy: targi pracy, Dni Otwarte dla pracodawców, jak również realizuje programy mentoringowe. W Biurze na co dzień pracuje pięciu doradców zawodowych.

Jesteśmy otwarci, współpracujemy z samorządem, organizacjami studenckimi oraz kołami naukowymi, prowadzimy także dla nich szkolenia,– a zatem staramy się odpowiadać na konkretne potrzeby studentów – dodaje Ałła Witwicka-Dudek. – Najważniejszy dla nas jest fakt, że jeżeli ktoś już dostrzeże jakiego rodzaju wsparcie może otrzymać, później – bez względu na to, jak potoczyła się jego kariera – wie, że może wrócić. Wracają więc do nas absolwenci poszukujący nowych możliwości rozwoju, ale i tacy, którzy dzisiaj są już pracodawcami – a zatem ten cykl współpracy, dawania i otrzymywania, pewnej wzajemności, nie zamyka się nigdy.
 
Zarówno Biuro Karier, jak i Centrum Zarządzania Projektami liczą na ścisłą współpracę z Uniwersyteckim Inkubatorem Przedsiębiorczości.

Świetnie, że pojawił się Inkubator. Przychodzą do nas bowiem studenci z niewyobrażalnym potencjałem przedsiębiorczości, możemy go zbadać, ale pozostawała kwestia dalszego ich skierowania. Powołanie UIP-a oznacza, że taka osoba trafi w odpowiednie miejsce. Liczymy bardzo na współpracę – nasza baza pracodawców jest otwarta dla nich, liczę także na to, że ich baza będzie otwarta dla nas – deklaruje Ałła Witwicka-Dudek.

Katarzyna Wołowiec, fot. Piotr Karolczak
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem