Portal Informacje UE we Wrocławiu

Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych w jubileuszowej odsłonie

Data opublikowania: 22.09.2017 | aktualizacja: 13.10.2017

Z okazji jubileuszu 70-lecia najstarszego wydziału uczelni – Wydziału Nauk Ekonomicznych odbyła się okolicznościowa Rada Wydziału. Były wspomnienia, nagrody, akademickie wykłady i życzenia dalszego rozwoju.
Uroczystość prowadził dziekan Wydziału NE – prof. dr hab. Czesław Zając.
Wystąpienia mieli: rektor prof. dr hab. Andrzej Kaleta, wicewojewoda województwa dolnośląskiego – Kamil Zieliński, przedstawiciel biznesu – dr Radosław Księżopolski, wiceprezes Zarządu Euro Bank SA (Euro Bank SA jest głównym sponsorem naszych jubileuszowych uroczystości).
Historię uczelni i ideę utworzenia Wydziału przedstawił dr. hab. Jędrzej Chumiński,  prof UE – kierownik Katedry Filozofii i Historii Gospodarczej, redaktor Księgi Jubileuszowej na 70-lecie Wydziału.
Refleksjami ze studenckich czasów jednowydziałowej Wyższej Szkoły Handlowej podzieliła się prof. dr hab. Stanisława Bartosiewicz,
Także prof. Stanisław Styś, prof Marian Noga i prof. Andrzej Graczyk - w przeszłości dziekani wydziału - wspominali czas ich pracy na tym stanowisku.
Uczczono chwilą ciszy zmarłych pracowników Wydziału.
Potem nastąpił czas nagród, awansów.
Okolicznościowymi statuetkami uhonorowano osoby pełniące w przeszłości funkcje dziekanów, prodziekanów i kierowników dziekanatu. Są to: prof. Maria Cieślak, prof. Mirosława Klamut, prof. Jerzy Czupiał, prof. Jan Lichtarski, prof. Zdzisław Pisz, dr hab. prof. UE Leon Jakubów, prof. dr hab. Stanisław Nowosielski, prof. Jan Rymarczyk, prof. Grażyna Osbert-Pociecha, dr hab. prof. UE Jędrzej Chumiński, prof. UE, dr hab. Jarosław Woźniczka, prof. UE, dr hab. Adam Kubów, prof. UE, dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, prof. UE, dr inż. Letycja Sołoducho-Pelc, dr hab. Witold Kowal, prof. UE, dr hab. Maria Węgrzyn, prof. UE, prof. Stanisław Korenik, dr Sylwia Wrona, mgr Krystyna Szewczyk i mgr Irena Król-Rohozińska.
W dalszej części uroczystości odbyły się promocje doktorskie.
Promowani doktorzy to: Jolanta Bartkowiak-Stawska, Magdalena Borowska, Karolina Łopacińska, Ewa Piechowska, Łukasz Semczuk, Joanna Stefańska, Tobias Koeder, Michał Nowicki i Agata Krycia-Chomińska. Promotorzy to profesorowie: Czesław Zając, Małgorzata Gableta, Bogusława Drelich-Skulska, Stanisław Korenik, Zdzisław Pisz, Stanisław Nowosielski, Grażyna Światowy oraz dr hab. Małgorzata Domiter, prof. UE i dr hab. Ryszard Kłeczek, prof. UE.
Ślubowanie także złożyli promowani na stopień doktora habilitowanego: Dominika Bąk-Grabowska, Katarzyna Miszczak i Piotr Szymański.
Prodziekani dr hab. Dorota Rynio, prof. UE i dr hab. Bogusław Półtorak, prof. UE wręczyli wyróżnienia najlepszym absolwentom i doktorantom WNE.
JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kaleta wręczył pracownikom WNE nagrody I i II stopnia.
Do uczestników uroczystości przemówił prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Tadeusz Szymczak i Paulina Borowska, prezes Zarządu Samorządu Studentów.
W finale tego wydarzenia wykłady przedstawili prof. Jerzy Hausner (z UEK) pt. Firma-Idea: przejście od oportunistycznej do relacyjnej gry rynkowej  i prof. dr h.c. Bogusław Fiedor pt. Poziomy aktywności państwa we współczesnej gospodarce rynkowej – od państwa regulacyjnego do aktywnej polityki prowzrostowej.

Uroczystość uświetnił występ chóru Ars Cantandi, pod dyrekcją Anny Grabowskiej-Borys.

Kolejnego dnia odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Nauki Ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy”. Wyniki swoich badań prezentowali przedstawiciele trzech głównych dyscyplin tworzących nauki ekonomiczne - ekonomii, nauki o zarządzaniu i finansów.

Gratulujemy wszystkim uhonorowanym i dziękujemy wszystkim uczestnikom jubileuszu

Szanowni Państwo,
w imieniu Dziekana NE Pana prof. Czesława Zająca oraz własnym serdecznie Państwu dziękuję za zaangażowanie w pracy nad organizacją jubileuszu 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych. Razem stworzyliśmy wydarzenie na miarę 70 lat tradycji WNE, o którym uczestnicy wypowiadają się bardzo pozytywnie.
Szczególne podziękowania (…) kierujemy do:
  1. Pana prof. Jędrzeja Chumińskiego za redakcję Księgi Jubileuszowej i wygłoszenie płomiennego wykładu o historii 70 lat WNE
  2. Pani Jolanty Domaradzkiej za zaangażowanie wraz z zespołem Wydawnictwa UE w pracach nad wydaniem wszystkich trzech publikacji
  3. Pani prof. Bogusławy Drelich-Skulskiej za przyłączenie organizowanej przez katedrę MSG cyklicznej konferencji do konferencji jubileuszowej
  4. Pana Marcina Haberla za zorganizowanie wraz ze swoim zespołem wystawy okolicznościowej
  5. Pana Piotra Karolczaka za wykonanie sesji zdjęciowej pracowników NE
  6. Pana prof. Leszka Patrzałka za wytrwałą pracę przy opracowywaniu koncepcji jubileuszu i sprawne pokierowanie procesem wydawniczym wszystkich trzech publikacji
  7. Pani Katarzyny Pieniążczak (studentce) ze stowarzyszenia Instytut Studiów Miejskich za zorganizowanie wolontariatu do dowolnych prac przy jubileuszu.
  8. Pana prof. Wawrzyńca Michalczyka oraz Pani prof. Alicji Zakrzewskiej-Półtorak za szybkie i rzetelne realizowanie powierzonych im zadań
  9. Pani Ewy Mierzejewskiej za zaangażowanie, skuteczność i szybkość w realizacji powierzonych jej zadań oraz sprawne kierowanie pracami Pań z Biura Wydziału NE
  10. Pani dr hab. Magdaleny Sobocińskiej za stworzenie wraz ze Studentami Koła Naukowego WebDesignu strony internetowej jubileuszu.
Z poważaniem,
Aleksandra Szpulak, koordynator ds. jubileuszu

Galeria zdjęć

WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem