Portal Informacje UE we Wrocławiu

O ekonomii. W maseczce

Data opublikowania: 09.06.2020 | aktualizacja: 22.06.2020

W maju na facebooku uczelnianym rozpoczęliśmy publikację serii krótkich komentarzy ekonomicznych pn. Ekonomia w maseczce.  Raz w tygodniu (zwyczajowo w piątek) specjaliści z UEW przedstawiają wybrane zagadnienie/zjawisko związane z tematem, wyjaśniające przyczyny i konsekwencje obecnej sytuacji, będzie ono oznaczone grafiką z tego posta. 

Komentarze publikowane w maju i czerwcu przygotował doktor Jakub Marcinkowski z Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki. 
Każdy z nas widzi, że wszystko dookoła się zmienia — obserwujemy zmiany cen paliw, cen niektórych produktów, spadki popytu na część rzeczy, wzrostu popytu i podaży innych rzeczy. 

Moglibyśmy powiedzieć, że jest to spowodowane po prostu koronawirusem, ale szczególnie nasi studenci wiedzą, że to nieco bardziej skomplikowany ekonomiczny proces.
WydrukujWyślij do znajomego

Co slychać w gospodarce i ekonomii?

Doktor Jakub Marcinkowski z Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki, opisał niektóre z konsekwencji tego, co się obecnie dzieje w gospodarce i ekonomii.

Wybrane gospodarcze konsekwencje ograniczania mobilności mieszkańców wywołanej pandemią COVID-19

  • spadek przychodów w sektorze pasażerskiego transportu zbiorowego w Polsce sięgający 80%-90%,
  • odwołane międzynarodowe loty pasażerskie,
  • postępująca (i przyspieszona) digitalizacja usług publicznych,
  • preferowanie zakupów przez Internet – zauważalny 50% wzrost obrotów handlu elektronicznego w Europie Zachodniej i USA (niektóre branże zanotowały ponad 130% wzrost zamówień),
  • spadek zużycia prądu w skali kraju sięgający około 15% spowodowany pracą zdalną oraz czasowym zamykaniem zakładów produkcyjnych,
  • zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza jako skutek uboczny pandemii (w Chińskiej Republice Ludowej odnotowano około 30% spadek PM2.5 w stosunku do średniego poziomu w poprzednich latach).

Nieco bardziej makroekonomiczne konsekwencje:
  • spowolnienie wzrostu polskiego PKB w I kwartale 2020 roku do 1,9% (z 3,2% w IV kwartale 2019 roku),
  • recesja w Polsce według prognozy Komisji Europejskiej (spadek PKB w 2020 roku o 4,3%) – najniższy prognozowany spadek wśród państw UE.

Wzrost znaczenia rynku e-commerce

Pandemia COVID-19 doprowadziła do sytuacji, w której tempo rozwoju rynku e-commerce na poziomie 18% rocznie uległo dynamicznej i postępującej zmianie. Kwarantanna, social distancing oraz ograniczenie mobilności mieszkańców wpłynęły bezpośrednio na wzrost zakupów dokonywanych online.

Można wskazać trzy główne trendy związane z rynkiem e-commerce:

1. Wzrost zakupów dokonywanych przez Internet

Koncentracja na czterech zasadniczych branżach: spożywczej, kosmetycznej, farmaceutycznej (apteki internetowe) oraz elektronicznej. W branży spożywczej zauważalny jest czterokrotny wzrost liczby transakcji dokonywanych przez Internet, a także wzrost liczby zamówień o ponad 200%. Podobny, dwukrotny wzrost odnotowano również w przypadku aptek internetowych, podczas gdy branża elektroniczna zanotowała ponad 70% wzrost.

Na uwagę zasługuje także 50% wzrost liczby zamówień w branży budowlanej oraz 20% wzrost w branży sportowej  i turystycznej. Oba przypadki są dość specyficzne, bowiem przemawiają za wzrostem zainteresowania usługami remonoto-budowlanymi oraz rekreacją w czasie pandemii COVID-19. W okresie kwietnia i maja bieżącego roku zauważalny był wzrost sprzedaży ratalnej rowerów o ponad 250%.

2. Zwiększone wykorzystanie alternatywnych sposobów dostaw zamówionych produktów

Z paczkomatów korzysta o ponad 40% więcej e-konsumentów. Wśród przyczyn wykorzystania paczkomatów do odbioru zamówionych produktów wymienia się m.in.: brak konieczności opuszczania gospodarstwa domowego celem dokonania zakupu, możliwość odbioru przesyłki w dowolnym terminie, a także niskie koszty dostawy.

3. Digitalizacja sprzedaży

Przeniesienie wielu rodzajów działalności gospodarczej ze sklepów stacjonarnych do sklepów online. Od początku pandemii COVID-19 powstało ponad 1,7 tys. nowych sklepów internetowych, co stanowi ponad 4% wzrost w tym zakresie.

Jednocześnie w branży odzieżowej zauważalny jest spadek liczby klientów w sklepach stacjonarnych o 15% w mniejszych miejscowościach i blisko 50% w dużych miastach.

O cenach paliwa

Kto tankuje teraz do pełna?! Tym razem poruszymy wspomniany we wcześniejszym poście z serii temat, coś, co zauważył praktycznie każdy, kto porusza się jedno i dwuśladami, czyli gwałtowne spadki cen paliw.

Można wskazać dwie bezpośrednie przyczyny spadku cen paliw:

1. Brak porozumienia na linii OPEC (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową) – OPEC+ by zmniejszyć światową podaż paliwa o 1,5%. Załamanie rozmów skutkowało wojną cenową.

Pandemia COVID-19, która spowodowała wprowadzenie powszechnej kwarantanny, ograniczenie transportu drogowego rzeczy, pasażerskiego oraz indywidualnego, a także redukcję liczby lotów pasażerskich.

2. Pośredni wpływ na spadek cen paliw miało także zatrzymanie chińskiego przemysłu wskutek COVID-19 już w styczniu 2020 roku.

W rezultacie zmniejszył się popyt na paliwo, a rynek ropy naftowej doświadczył kłopotliwej nadpodaży.

O zahamowaniu w sektorze transportu

Dzisiaj informacje o liczbach w transporcie drogowym, pasażerskim... a konkretnie o zahamowaniu w sektorze transportu.

Trzyfalowe zahamowanie w sektorze transportu dotyczy:

1. Transport drogowy rzeczy doświadczył spadku sięgającego 30% realizowanych przewozów. Lockdown przyczynił się do zmniejszenia kongestii drogowej, co sprzyja poprawie jakości powietrza.

2. W transporcie pasażerskim redukcja liczby przewozów pasażerskich. W Polsce aż 90% spadek liczby przewozów. W USA (Nowy Jork) spadek przewozów metrem o 60%, autobusami miejskimi o 50%, a koleją miejską o 90%. Rezultatem redukcji przewozów pasażerskich jest spadek przychodów w tym sektorze sięgający nawet 90% w przypadku Polski.

3. Zawieszenie międzynarodowych lotów pasażerskich, które skutkuje spadkiem popytu na połączenia lotnicze o 70%. Jest to spore wyzwanie dla linii lotniczych, dla których dłuższe zawieszenie generuje problemy organizacyjne, prawne, finansowe i technologiczne.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem