Portal Informacje UE we Wrocławiu

Badania marketingowe – metody, trendy, zastosowania

Data opublikowania: 04.06.2019

Katedra Badań Marketingowych zorganizowała już po raz ósmy ogólnopolską konferencję naukową "Badania marketingowe – metody, trendy, zastosowania"

Idea przewodnia tegorocznej konferencji została wyrażona formułą: „Badania marketingowe – metody trendy, zastosowania”. Przewodniczącą Rady Programowej Konferencji była  prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, sekretarzem naukowym konferencji  dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UE. Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Kaleta, który otworzył konferencję.


Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele katedr marketingowych wiodących uczelni ekonomicznych, a także wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów oraz politechnik z całej Polski. W konferencji uczestniczyli także pracownicy agencji badawczych oraz przedsiębiorstw.
Celem konferencji była diagnoza zmian w metodologii badań marketingowych na współczesnym rynku, ocena przydatności metod w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw i innych podmiotów rynkowych,  określenie wpływu nowych technologii na zarządzanie informacją marketingową, ocena skuteczności i efektywności badań marketingowych w działalności przedsiębiorstw.  Prowadzenie badań marketingowych w warunkach nowych wyzwań stwarzanych przez rynek wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań z zastosowaniem nowych metod badawczych i technologii.
Przedmiotem konferencji były następujące zagadnienia :
 • metody i techniki badań marketingowych (m.in. metody sondażowe w badaniach zachowań konsumentów, eksperyment w badaniu reakcji konsumentów na bodźce marketingowe, podejście kulturowe w badaniu zachowań, badania zachowań w przestrzeni wirtualnej, pomiar satysfakcji i lojalności klientów)
 • metody badań związanych z zarządzaniem marketingowym (a w tym: Design Thinking w kreowaniu innowacji rynkowych i społecznych, metody wielowymiarowe w badaniach segmentacji rynku, pomiar efektywności działań marketingowych)
 • nowe technologie w badaniach marketingowych (Big Data i metaanaliza w badaniach marketingowych, Customer Intelligence, triangulacja i hybrydyzacja w badaniach marketingowych).
Program konferencji obejmował sześć  sesji o różnym charakterze tj. w formie prezentacji referatów,  dyskusji panelowej, uczestnictwa w warsztatach oraz prezentacji posterów.

Przedmiotem pierwszej sesji której przewodniczyła prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta z Akademii i. Leona Koźmińskiego była problematyka metod i technik badań marketingowych. W ramach tej sesji referaty wygłosili:
 • prof. dr hab. Adam Sagan: Podejście ESM w badaniach przebiegu życia konsumenta
 • dr inż. Łukasz Skowron, prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron, dr inż. Marcin Gąsior: Pomiędzy zmianami indeksów satysfakcji pracowników a klientów – analiza zjawiska „luki czasowej”
 • dr Małgorzata Karpińska-Krakowiak: Wykorzystanie marek rzeczywistych i fikcyjnych w badaniach eksperymentalnych na temat humoru w reklamie
 • dr Marcin Gębarowski: Konceptualizacja badań stoisk targowych z wykorzystaniem metody eye tracking
 • prof. dr hab. Bogdan Sojkin, dr Szymon Michalak: Badanie zadowolenia uczestników wydarzenia sportowego na przykładzie EHF EURO 2016 POLA
W sesji drugiej, Nowe technologie w badaniach marketingowych,  której przewodniczył  prof. dr hab. Jan W. Wiktor z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wygłoszone zostały następujące referaty:
 •  dr Maciej Pondel, prof. dr hab. Jerzy Korczak: Wybrane algorytmy machine learning w marketingu
 •  dr hab. Radosław Mącik Prof. UMCS : Konsument w świecie internetu rzeczy (IoT) – uwarunkowania akceptacji technologii IoT
 •  prof. dr hab. Wanda Patrzałek, dr Joanna Wardzała: Influencerzy i media społecznościowe - mobilne wspólnoty zainteresowań w kontekście zachowań młodych konsumentów
 • mgr inż. Dagna Siuda, dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk prof. PŁ: Metoda etnografii wirtualnej w badaniu społeczności marek
 • dr Katarzyna Sanak-Kosmowska: Pomiar skuteczności komunikacji marketingowej w social media.

Sesja III miała charakter warsztatowy i odbywała się w laboratorium komputerowym na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Sesję prowadzili prof. dr hab. Jerzy Korczak i dr Maciej Pondel z Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu
Przedmiotem sesji z aktywnym udziałem uczestników konferencji było wykorzystanie platformy eksploracji danych na potrzeby marketingu, która ma nieocenione właściwości aplikacyjne, zwłaszcza dla przedsiębiorstw realizujących nowoczesne, marketingowe  strategie sprzedaży.

W drugim dniu konferencji odbyła się dyskusja panelowa Badania marketingowe zachowań konsumentów, którą prowadziła dr hab. Jolanta Witek, Prof. US. Uczestnikami panelu byli: prof.dr hab. Agnieszka Izabela Baruk, dr hab. Paweł Bryła, Prof. UŁ, Prof. dr hab. Anna Dąbrowska ,Dr hab. Wawrzyniec Rudolf ,Dr Beata Gotwald-Feja, Dr Beata Marciniak
Kolejna V sesja poświęcona była problematyce skuteczności i efektywności badań marketingowych. Przewodniczącym sesji był prof. dr hab. Józef Garczarczyk, a referaty wygłosili:
 • dr Robert Nowacki: Innowacyjność usług badawczych w Polsce a ich efektywność dla klientów
 • dr Krzysztof Błoński, dr Ewa Putek-Szeląg: Wykorzystanie metody Propensity Score Matching w badaniach typu desk research
 • dr Wojciech Trzebiński: Metodyczne aspekty badań mechanizmów decyzji konsumenckich w oparciu o wieloatrybutowe modele postaw i dwuprocesualny model przetwarzania informacji
 • dr Lucyna Witek: Postrzegana wartość produktu ekologicznego a rzeczywiste zachowania konsumentów
 • dr Michał Ścibor-Rylski: Grywalizacja jako metoda zwiększania skuteczności jakościowych badań rynku.

Ostatnia VI sesja konferencji miała charakter sesji posterowej – zaprezentowano 28 plakatów prezentujących koncepcje, szczegółowe aspekty metodologiczne, a także wybrane wyniki przeprowadzonych badań marketingowych.
Sesję prowadziła dr hab. Beata Tarczydło z Akademii Górniczo-Hutniczej W Krakowie, a swoje postery zaprezentowali :
dr Bogusław Bembenek, dr Krzysztof Błoński, dr Ewa Putek-Szeląg, prof. UŁ dr hab. Paweł Bryła, dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, dr Iwona Czerska, dr Magdalena Daszkiewicz, dr inż. Urszula Garczarek-Bąk, mgr Aneta Disterheft, dr inż. Marcin Gąsior, dr inż. Łukasz Skowron, prof. dr hab. Bogdan Gregor, dr Magdalena Kalińska-Kula, dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. PŁ, mgr inż. Dagna Siuda, dr Marcin Haberla, dr Małgorzata Karpińska-Krakowiak, dr Magdalena Kowalska, dr Beata Marciniak, prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UE, dr hab. Radosław Mącik, prof. UMCS, prof. dr hab. Maciej Mitręga, dr Anna Dewalska-Opitek, prof. dr hab. Maciej Mitręga, mgr Agnieszka Małecka, dr Barbara Mróz-Gorgoń, dr hab. inż. Grzegorz Szymański, dr inż. Magdalena Olejniczak, dr Tomasz Olejniczak, dr hab. inż. Dariusz Siemieniako, dr hab. Ewa Glińska, dr Anna Irena Szymańska, dr hab. Beata Tarczydło, dr Wojciech Trzebiński, dr Olgierd Witczak, dr Ryszard Żabiński.
Podsumowując obrady prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska podkreśliła duże znaczenie poznawcze i wdrożeniowe przedstawionych przez prelegentów wyników badań oraz dyskusji konferencyjnych. Dziękując prelegentom za ciekawe wystąpienia, a uczestnikom za aktywny udział zapowiedziała kontynuowanie dyskusji na kolejnej konferencji.
Na konferencję przygotowano 53 referaty o charakterze teoretyczno-metodycznym i empirycznym. Zostały one opublikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dwóch numerach z serii Prac Naukowych:
Badania marketingowe - rozwój metod i technik badawczych red. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska PN 525 / 2018
Zastosowanie badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku, red. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska PN 526/ 2018
Konferencja została zorganizowana pod patronatem Towarzystwa Naukowego Marketingu oraz dofinansowana przez Wrocławskie Centrum Akademickie WCA.


Profesor Krystyna Mazurek-Łopacińska
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem