Portal Informacje UE we Wrocławiu

Prestiżowy sukces czasopism naukowych

Data opublikowania: 18.04.2019 | aktualizacja: 23.04.2019

Cztery czasopisma Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zakwalifikowano do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych". Laureatami konkursu są:
„Biblioteka Regionalisty”,
„Econometrics Ekonometria”,
„Informatyka Ekonomiczna”,
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.Celem programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest wsparcie wydawców polskich czasopism naukowych publikujących artykuły o wysokim poziomie naukowym, lecz nieujętych w międzynarodowych bazach o największym zasięgu. Dofinansowanie związane z objęciem programem MNiSW ma zostać przeznaczone na podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich czasopism wyłonionych w konkursie.

Rozmawiamy z dr Agnieszką Stanimir, współtworzącą sukces czasopisma „Ekonometria”, pracującą w Redakcji od chwili jej powstania (jako sekretarz). Obecnie dr Agnieszka Stanimir pełni funkcję managing editora. „Ekonometria. Econometrics” ukazuje się nieprzerwanie od 1998 roku. Redaktorem naczelnym czasopisma od początku jego historii jest prof. Józef Dziechciarz.

2_agnieszka_stanimir

Jakie działania podjęliście Państwo, aby sprostać umiędzynarodowieniu wyników badawczych naszych pracowników?

Pierwszym działaniem, jakie podjęliśmy kilka lat temu, aby rozpropagować nasze czasopismo na rynku międzynarodowym, było zwiększenie liczby artykułów publikowanych w języku angielskim. Profesor Józef Dziechciarz jako redaktor naczelny czasopisma stale szukał sposobów, by rozwijać i podnosić jakość naszego czasopisma w międzynarodowym otoczeniu. Większość czasopism wydawanych w Polsce nie była dostrzegana za granicą, współtwórcy czasopism nie zawsze doceniali walor obecności czasopism w bazach cytowań. Kilka lat temu zdecydowaliśmy się na zmiany. Po pierwsze, postanowiliśmy wydawać  „Ekonometrię” regularnie, od 2011 r. w cyklu kwartalnym. Zachęcaliśmy naszych autorów do publikowania w języku angielskim – mamy autorów stale prezentujących swoje nowe dokonania na naszych łamach. Wśród autorów publikacji znajdują się zarówno naukowcy z polskich ośrodków akademickich, jak i reprezentujący uczelnie zagraniczne.
Warto też podkreślić, że grono recenzentów czasopisma tworzą wybitni naukowcy z kraju i  zagranicy. Mamy sprawdzoną grupę recenzentów, ale stale poszukujemy kolejnych osób, gdyż pojawiające się nowe tematy wymagają ekspertów z określonego obszaru. Za każdym razem autorzy nas zaskakują nowymi problemami badawczymi, nowymi aplikacjami, metodologią i zastosowanymi metodami. Dlatego tak bardzo zależy nam na ocenie prac przez specjalistów.
W dążeniu do celu, jakim jest umiędzynarodowienie, wspiera nas Wydawnictwo naszej uczelni. Mamy wsparcie jego kierownictwa dla każdej zmiany, jaką chcemy wprowadzić. Korzystamy z pracy redaktorów językowych i nativ speakerów – merytorycznie i profesjonalnie przygotowujących teksty, dobrze radzących sobie ze specyficznym słownictwem ekonomicznym, matematycznym, statystycznym, prognostycznym, oraz redaktorów technicznych, dzięki którym publikacje są na najwyższym poziomie edytorskim. Efekt – czasopismo jest dobrze postrzegane przez czytelników. Te walory dostrzegli eksperci, którzy zakwalifikowali nasze czasopismo do programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Otwierają się zatem przed nami możliwości dalszego rozwoju, kolejnych działań propagujących nasze czasopismo wśród autorów i recenzentów zagranicznych. Ale już dziś nasi recenzenci – profesorowie afiliowani w instytucjach zagranicznych oraz członkowie Komitetu Naukowego, w większości reprezentujący ośrodki zagraniczne, pomagają nam w promowaniu czasopisma.
Chciałabym również odnieść się do współpracy (od roku) z firmą Sciendo, będącą własnością znanego wydawcy akademickiego De Gruyter. To dla nas cenna współpraca, publikujemy bowiem on-line nasze czasopismo w sposób profesjonalny (przeszliśmy też na angielską wersję tytułu). Artykuły naszych autorów są dostępne nie tylko dla współpracowników czasopisma, ale także dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami ekonometrii. Działania marketingowe Sciendo sprawiają, że jesteśmy lepiej widoczni poza granicami kraju i grono naszych czytelników się poszerza. Uważam, że nawiązanie tej współpracy to rewelacyjne posunięcie.

Awans do grona najlepszych będzie zapewne zachęcał autorów do publikowania na łamach „Econometrics”. Czy w swoich planach uwzględniacie Państwo zwiększenie częstotliwości ukazywania się czasopisma?

Wydanie w roku czterech numerów wymaga wielkiego zaangażowania. Nieustannie mamy materiały w przygotowaniu. Nie ukrywam, że dbałość o jakość naukową i edycyjną zajmuje bardzo dużo czasu, jednak cieszę się, że moje wieloletnie wysiłki (ponad dwadzieścia lat pracy jako sekretarz redakcji, a obecnie managing editor) zostały dostrzeżone i tak wysoko ocenione. Chwila, gdy dotarła do mnie wiadomość o zakwalifikowaniu „Econometrics” do elitarnej grupy czasopism, była niezapomniana, niezwykle radosna, wręcz euforyczna.
A wracając do pytania. Do trzech kolejnych tegorocznych wydań mamy zgłoszonych bardzo wiele artykułów - wyczerpują całkowicie nasze możliwości wydawnicze. Obecnie gromadzimy artykuły już na kolejny rok. Staramy się usprawnić i skrócić proces wydawniczy, jednak musimy przejść przez wszystkie etapy, aby finalnie opublikować w nienagannej formie artykuł o wysokich walorach naukowych. Każdy artykuł, który ma być opublikowany, musi uzyskać pozytywną opinię dwóch recenzentów, w tym jednego z zagranicy. Sugerowane przez recenzentów poprawki są następnie nanoszone przez autorów. Autorzy ufają nam i recenzentom. Wystawione oceny uznają za słuszne. Doceniają rangę czasopisma i chcą publikować właśnie u nas. Kwartalnik satysfakcjonuje nas najbardziej i nie planujemy częstszych wydań.

Program wsparcia został obliczony na dwa lata, do końca 2020 roku. Jakie zadania przed Redakcją?

Musimy na szeroką skalę przeprowadzić promocję czasopisma. Planujemy zmianę strony internetowej, zmienimy elektroniczny system recenzowania artykułów. Uczestnicząc w konferencjach naukowych, będziemy wystawiać swoje stoisko i promować czasopismo. Tworzymy w skali międzynarodowej listę departamentów pokrewnych naukowo ekonometrii - do ich dyrektorów wyślemy ulotki, informacje o sposobach składania, recenzowania i publikacji artykułów.
Wysoki jakościowo i merytorycznie poziom naukowy prac, zaufanie autorów i wnikliwe uwagi recenzentów pozwalają nam na publikowanie wartościowych artykułów i rozpowszechnianie ich za granicą. Daje nam to olbrzymią szansę na znalezienie się na najbardziej prestiżowych międzynarodowych listach rankingowych.

Dziękuję za rozmowę: Lucyna Wasylina
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem