Portal Informacje UE we Wrocławiu

Spotkanie naukowców realizujących projekt SCALINGS na UEW

Data opublikowania: 08.02.2019

Nasi naukowcy realizujący projekt SCALINGS we współpracy z partnerami z Niemiec, Danii, Francji, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Austrii rozmawiali o roli społeczeństwa we współtworzeniu odpowiedzialnej nauki i innowacji w zakresie wprowadzania energetyki odnawialnej w miastach.Celem inicjatywy jest zbadanie procesu współtworzenia innowacji przez interesariuszy oraz jego wieloaspektowych i wielokulturowych wymiarów. W efekcie wypracowanie najlepszych praktyk i sposobów upowszechniania innowacji w różnych kontekstach kulturowych, prawnych i instytucjonalnych. Badania grupy naukowców będą trwały 3 lata w dziesięciu różnych regionach Europy i dotyczyć będą zastosowania trzech różnych instrumentów współtworzenia w związku ze wdrażaniem nowych technologii (robotyki i odnawialnych źródeł energii).

Spotkanie robocze projektu SCALINGS realizowanego w ramach Programu Horyzont 2020, którego kierownikiem jest dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UE odbyło się w dniach 31 stycznia i 1 lutego 2019 r. na naszej uczelni.

Szczególnym obszarem badań są innowacje związane z energią odnawialną w miastach. Transformacja energetyczna jest częścią zielonej transformacji gospodarczej, która dokonuje się na mocy rozwoju nowych technologii. Wspólnota Europejska, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian klimatycznych, dąży do osiągnięcia bardziej konkurencyjnego, bezpiecznego i zrównoważonego systemu energetycznego oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Rozwój inteligentnych miast w Europie, które koncentrują się na efektywności energetycznej, spółdzielniach energetycznych, innowacyjnych dostawach energii oraz stałej współpracy na linii przemysł – uczelnie oprócz wielu korzyści stwarza pewne zagrożenia.

Naukowcy realizujący projekt zastanowią się, jak chronić wartości takie jak prywatność, autonomia, bezpieczeństwo, kontrola, równowaga sił, które towarzyszą wprowadzaniom innowacjom gospodarczym. Kolejnym celem będzie próba identyfikacji szans i zagrożeń współuczestniczenia wielu podmiotów (przemysłu, rządów, uniwersytetów i obywateli) we wdrażaniu innowacji.

---------------------------------------------------
Lider projektu: Technische Universitaet Muenchen.
Partnerzy projektu: Technische Universiteit Eindhoven, Danmarks Tekniske Universitet, École polytechnique fédérale de Lausanne, Association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels, Fundacion ESADE, Universitaet fuer Bodenkultur Wien, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, University College London, Social Innovation Exchange.

Robert Jadach
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem