Portal Informacje UE we Wrocławiu

III Konferencja Naukowo Turystyczna

Data opublikowania: 13.01.2019

Konferencja dotyczyła m.in. aspektów doskonalenia jakości usług turystycznych, w tym przewodnickich, współpracy przewodników z biurami turystycznymi,  regionalnego potencjału rynku pracy w turystyce, turystyki osób z niepełnosprawnościami, w tym osób niewidomych, hostelingu w Polsce oraz zasad zrównoważonego rozwoju w hotelarstwie. Tematyka kilku wystąpień obejmowała zagadnienia z zakresu żywienia i żywności, tzw turystyki kulinarnej. Prezentowano historię i atrakcje turystyczne wrocławskich Pawłowic, Krzeszowa, województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego, fotografie lotnicze miast Dolnego Śląska, legendy okolic Wrocławia.
W dniach 18-19 października 2018 odbyła się ogólnopolska III Konferencja Naukowo Turystyczna współorganizowane przez: Klub Przewodników Dolnośląskich i Sudeckich (KPDiS) przy Oddziale Wrocławskim PTTK, Studenckie Koło Przewodników Sudeckich, Stowarzyszenie i Katedrę Agroinżynierii i Analizy Jakości.

Konferencja uzyskała patronaty: JM Rektora UE we Wrocławiu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Powiatu Wrocławskiego, Oddziału Wrocławski PTTK, Dolnośląskiej Izby Turystyki, Izba Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz Biura Promocji Miasta i Turystyki. Z kolei wśród sponsorów Konferencji znaleźli się: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, Wydawnictwo VIA NOVA, Hotel i Restauracja „Kamienica Pod Aniołami”, Restauracja „Karczma Zagłoba”, Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, Ornamental Farm Bukowiec, Restauracja „Kuźnia Smaku” oraz Zakład Cukierniczy „Wacuś” w Nysie.

Formuła konferencji została rozszerzona na dwa dni i dodatkowo uczestnicy konferencji mogli skorzystać z zorganizowanej przez KPDiS wycieczki zatytułowanej „Dwa oblicza miasta”. 
Podczas konferencji prelegenci z kilkunastu ośrodków naukowych z Polski oraz Wrocławia wygłosili czternaście referatów plenarnych (20 minutowych) oraz 10 referatów (10 minutowych). Wśród wykładowców byli pracownicy: Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i w Jeleniej Górze, SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W konferencji uczestniczyło około pięćdziesięciu zarejestrowanych osób oraz kilkunastu wolnych słuchaczy, dla których w każdym dniu sesje popołudniowe były bezpłatne. Oferta taka skierowana była do pracowników muzeów, hoteli oraz Starostwa Powiatowego, Urzędu Maszkowskiego, Dolnośląskiej Izby Turystycznej, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, jak też studentów Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego.

Tematyka konferencji dotyczyła różnych aspektów doskonalenia jakości usług turystycznych w tym przewodnickich. Pokładowo przedstawiono historię i atrakcje turystyczne wrocławskich Pawłowic, Krzeszowa, województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego, fotografie lotnicze miast Dolnego Śląska, legendy okolic Wrocławia. Kilka referatów dotyczyło turystyki osób z niepełnosprawnościami, w tym osób niewidomych, hostelingu w Polsce oraz zasad zrównoważonego rozwoju w hotelarstwie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia, w których przedstawiono metody mierzenia jakości w usługach turystycznych, współpracy przewodników z biurami turystycznymi czy regionalnego potencjału rynku pracy w turystyce. Tematyka kilku wystąpień obejmowała zagadnienia z zakresu żywienia i żywności, np. nowości turystyki kulinarnej, wody w żywieniu turystów, tradycji kulinarnych Karkonoszy, jadalnych kwiatów czy faktów i mitów turystyki gastronomicznej oraz opakowań funkcjonalnych stosowanych w żywności. Niesłabnącym zainteresowaniem tej i poprzedniej konferencji były wykłady o zasadach udzielania pierwszej pomocy. W cyklu wykładów zatytułowanych „Widoki zapierające dech w piersiach” zostały omówione działania w sytuacji gdy turysta dozna udaru. Uczestnicy zapoznali się także z najnowszymi międzynarodowymi pracami legislacyjnymi w kwestii kwalifikacji pracy pilotów i przewodników.
Taka formuła konferencji połączona z programem turystycznym spotkała się z aprobatą uczestników. Zarówno konferencja jak i wycieczka zostały zorganizowane w oparciu o pozyskane dwa niezależne projekty. Projekt na konferencje został przyznany przez Urząd Marszalka we Wrocławiu (umowa nr DS.-E/13/2018 zawartej w dniu. 09/04 2018 pomiędzy Województwem Dolnośląskim z siedzibą we Wrocławiu a Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław).
W skład komitetu organizacyjnego konferencji weszli: prof. dr hab. inż. Tomasz Lesiów – przewodniczący, mgr Anna Kuropka-Bułkowska –  sekretarz, mgr Justyna Bizunowicz, mgr Edmund Całus,  mgr Alina Dopart, mgr Danuta Lesiów, Janina Bednarska, Grzegorz Bednarski, Anna Rotko oraz Aleksandra Uchman. 
Fotografie pod linkiem http://www.portal.ue.wroc.pl/galeria/18748/iii_konferencja_naukowo_turystyczna.html
 

Tomasz Lesiów
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem