Portal Informacje UE we Wrocławiu

Listopad pełen grantów z NCN

Data opublikowania: 29.11.2018

Zrównoważona energetyka regionalna, dobrostan materialny, ryzyko systemowe, ultradźwięki w tworzeniu produktów bezglutenowych to główne zagadnienia projektów naukowców naszej uczelni, które otrzymały granty z Narodowego Centrum Nauki.W walce o lepsze jutro! Projekt Zrównoważona energetyka regionalna – pomiar stopnia wdrożenia oraz wybór strategii rozwoju

Wyczerpywanie się paliw kopalnych, stale rosnące zapotrzebowanie na energię oraz negatywne skutki zmiany klimatu stanowią duże wyznanie dla państw na całym świecie. Zrównoważona energetyka oznacza konsumpcję i dostawy energii, które zaspokajają potrzeby współczesności, nie ograniczając ich dla przyszłych pokoleń. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom działalności człowieka wymaga kompleksowych rozwiązań, które są niezwykle ważne również na poziomie lokalnym. Najlepiej wiedzą to tym naukowcy z naszej uczelni realizujący projekt Zrównoważona energetyka regionalna – pomiar stopnia wdrożenia oraz wybór strategii rozwoju, który otrzymał dofinansowanie na kwotę 272 040 zł z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 15.

Głównym celem projektu jest uzyskanie syntetycznego wskaźnika poziomu rozwoju zrównoważonej energetyki dla regionów Polski i państw UE, a także wybór najefektywniejszej strategii zrównoważonego rozwoju energetyki dla regionów Polski. Pomysłodawcami i jego realizatorami są naukowcy z Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów naszej uczelni. Kierownikiem jest dr Magdalena Ligus z Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych, natomiast wykonawcą dr Piotr Peternek z Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych.

Więcej informacji: tutaj

12
Kierownika projektu dr Magdalena Ligus oraz główny wykonawca dr Piotr Peternek

Jakość naszego życia pod lupą naukowców UEW!
Subiektywne postrzeganie naszego szczęścia i zadowolenia z niego często uzależnione jest od posiadanych dóbr oraz ich oceny przez pryzmat stanu materialnego ludzi żyjących wokół nas. Pomimo że narzędzia analityczne są bardzo pomocne w podejmowaniu kluczowych decyzji w firmach i samorządach na całym świecie, mało osób wie, że mogą się okazać bardzo przydatne również w ocenie jakości naszego życia. Jego prawidłową oceną z wykorzystaniem narzędzi analitycznych zajmą się naukowcy z Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów realizujący projekt Wyposażenie gospodarstwa domowego w dobra trwałego użytku w statystycznej analizie i ekonometrycznym modelowaniu dobrostanu materialnego, który otrzymał finansowanie na kwotę 254 967 zł z Narodowego Centrum Nauki w ramach piętnastej edycji konkursu OPUS.

Głównym celem projektu badawczego jest rozwiązanie problemu poprawy metodyki pomiaru wyposażenia gospodarstwa domowego w dobra trwałego użytku w celu określenia poziomu dobrostanu materialnego. Kierownikiem projektu jest dr Wiktor Ejsmont z Katedry Matematyki i Cybernetyki, a głównym wykonawcą prof. dr hab. Józef Dziechciarz z Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych.

Więcej informacji: tutaj

3
Główny wykonawca projektu prof. dr hab. Józef Dziechciarz

Młodzi naukowcy na tropie ryzyka rynkowego!

Strażnikami rynków finansowych są banki centralne, jak każdy dobry strażnik, aby efektywnie pełnić swoją rolę potrzebuje odpowiednich narzędzi w celu identyfikacji zagrożeń. W podejmowaniu ważnych decyzji w swoim życiu często polegamy na intuicji, jednak dla instytucji dbających o stabilność gospodarek jej rolę odgrywają szczegółowe analizy mające na celu identyfikację możliwego ryzyka. Wczesne rozpoznanie ryzyka i podjęcie odpowiednich kroków jego minimalizacji wymaga zastosowania zaawansowanych modeli oceny ryzyka i wnioskowania statystycznego.

W lepszym zrozumieniu ryzyka systemowego swój wkład mają naukowcy z naszej uczelni realizujący projekt Zastosowanie autorskiej metody analizy i pomiaru ryzyka systemowego dla rozwijających się krajów Europy Projekt badawczy otrzymał finansowanie na kwotę 81 689 zł w ramach piętnastej edycji konkursu PRELUDIUM, który skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora. Kierownikiem projektu jest mgr Marta Anita Karaś z Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów.

Więcej informacji: tutaj

4
Kierownik projektu mgr Marta Anita Karaś

Wykorzystujemy ultradźwięki w tworzeniu produktów bezglutenowych o wyższych właściwościach odżywczych

Produkty bezglutenowe są bardzo ważne w codziennej diecie osób dotkniętych celiakią, u których organizm wytwarza przeciwciała skierowane przeciwko glutenowi. Składnik ten spotykamy w ziarnach niektórych zbóż np.: pszenicy, żyta, jęczmienia i odpowiada za ciągliwość przygotowanego przez nas ciasta. Badania nad stworzeniem produktów bezglutenowych o wysokich walorach odżywczych i sensorycznych z wykorzystaniem ultradźwięków prowadzi dr hab. inż. Joanna Harasym, prof. UE z Katedry Biotechnologii i Analizy Żywności na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym.

Innowacyjny projekt badawczy dotyczy wykorzystania ultradźwięków jako źródła energii do modyfikacji właściwości fizykochemicznych mieszanin naturalnych biopolimerów. Modyfikacja właściwości fizykochemicznych umożliwia modulowanie reologii zawiesin zawierających takie polimery, a to zmienia ich właściwości strukturotwórcze. Wykorzystanie zjawiska w makroskali stworzy warunki do niechemicznej modyfikacji właściwości surowców pozbawionych glutenu, umożliwiając projektowanie produktów bezglutenowych o wyższych właściwościach sensorycznych i odżywczych. Projekt otrzymał maksymalną kwotą dofinansowania 50 tys. zł w ramach drugiej edycji konkursu MINIATURA i realizowany będzie w Adaptive Food Systems Accelerator (AFSA) - centrum naukowym naszej uczelni, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Joanna Harasym, prof. UE.

5
Dr hab. inż. Joanna Paulina Harasym, prof. UE


Robert Jadach
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem