Portal Informacje UE we Wrocławiu

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych - XXIII Konferencja Naukowa

Data opublikowania: 17.10.2018

Po raz dwudziesty trzeci Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych”. W tym roku Konferencja stała się również okazją do świętowania jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. zw. dra hab. Jerzego Sokołowskiego – Kierownika Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej.
5–7 września 2018 r., Karpacz

Merytoryczny zakres konferencji został podporządkowany szeroko pojętym problemom ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. We współczesnym świecie wspomniana problematyka jest wyraźną determinantą działalności społeczno-ekonomicznej człowieka, co oznacza, że podmioty gospodarujące powinny uwzględniać wpływ i znaczenie problemów występujących w ramach realizacji polityki ekonomicznej na skuteczne i efektywne prowadzenie swej działalności.

Wzorem lat ubiegłych, głównym celem konferencji była prezentacja dorobku poświęconego wieloaspektowemu spektrum zagadnień naukowo-badawczych związanych z mikro- i makroekonomią, finansami publicznymi i polityką ekonomiczną oraz z funkcjonowaniem gospodarki w różnych jej płaszczyznach. Konferencja tradycyjnie stanowiła forum wymiany myśli ekonomicznej znamienitych reprezentantów świata nauki i praktyki w sferze badań teoretycznych i empirycznych w obszarze określonym jej merytorycznym zakresem.

W tym roku w Karpaczu w konferencji wzięło udział stu pięciu naukowców z trzydziestu jeden najważniejszych ośrodków naukowych Polski oraz przedstawiciele organizacji samorządowych i biznesu. Konferencję otworzył prof. zw. dr hab. Jerzy Sokołowski, a następnie dr hab. prof. UE Waldemar Tyc wygłosił laudację na cześć Jubilata, prezentując przebieg jego kariery i rozwoju naukowego, bogato ilustrowany zdjęciami z życia zawodowego i prywatnego.

Część merytoryczna konferencji składała się z dwóch sesji plenarnych oraz dwóch panelowych, którym przewodniczyli: dr hab. prof. US Danuta Miłaszewicz (Uniwersytet Szczeciński), prof. zw. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. zw. dr hab. Ryszard Barczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz dr hab. prof. UE Waldemar Tyc.
 
Kilkudziesięciu prelegentów zaprezentowało rezultaty swoich dociekań naukowych w postaci teoretycznych i empirycznych analiz związanych z polityką gospodarczą, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym oraz rozwojem społeczno-gospodarczym. Wystąpienia poświęcono aktualnym problemom naukowo-badawczym dotyczącym finansów publicznych, polityki fiskalnej w wymiarze krajowym i unijnym, a także polityki podatkowej, polityki pieniężnej, bankowości, analizy finansowej przedsiębiorstw czy wielu aspektom teorii ekonomii oraz realizacji polityki ekonomicznej w wymiarze mikro- i makroekonomicznym.

Tematyka wystąpień związana była: z problematyką rynku pracy i kosztów pracy, także w kontekście zjawiska delokalizacji i trendów demograficznych, problemami cyklu koniunkturalnego i sektora bankowego, rozwojem społeczno-gospodarczym na szczeblu gmin, problematyką opodatkowania i przestępstw podatkowych oraz ekonomią złożoności. Część uczestników konferencji skupiła także swoją uwagę na rynku energii i polityce energetycznej państwa, rynku mediów, transportu lotniczego, jak również na kwestiach związanych z kapitałem intelektualnym, kreatywnością, międzynarodową orientacją rozwoju technologicznego przedsiębiorstw i teorią innowacji.

W drugim dniu konferencji odbył się całodniowy wyjazd studialny, który stanowi tradycyjny element konferencji, mający na celu praktyczne zapoznanie uczestników pochodzących z różnych części Polski z kulturą i uwarunkowaniami rozwoju społeczno-gospodarczego w trójkącie trzech graniczących państw naszego euroregionu, tj.: Polski, Niemiec i Republiki Czeskiej. W tym roku celem wyjazdu była Praga.

Efektem konferencji będzie opublikowane łącznie 135 artykułów w „Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, przy czym pierwsza część publikacji pt. „Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych”, zawierająca 43 artykuły została już wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w „Pracach Naukowych” nr 509 i wręczona w dniu konferencji ich autorom. Kolejne publikacje znajdują się w toku prac wydawniczych i ukażą się drukiem w grudniu 2018 r. Publikacje są adresowane do środowisk naukowych i studentów wyższych uczelni oraz osób, które w praktyce zajmują się finansami publicznymi, współczesnymi problemami polityki ekonomicznej czy ekonomii.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele ważnych ośrodków naukowych i naukowo-dydaktycznych, którymi są: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Politechnika Gdańska, Politechnika Opolska, Politechnika Rzeszowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet w Białymstoku, Urząd Gminy Kozienice, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Organizatorzy konferencji – pracownicy i doktoranci Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej – Wydział Ekonomii, Zarzadzania I Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.dr Michał Sosnowski, Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej, fot. Anna Nowak-Kowalska
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem