Portal Informacje UE we Wrocławiu

Polsko-czeski projekt międzynarodowy

Data opublikowania: 15.05.2018 | aktualizacja: 15.05.2018

Polsko-czeski projekt międzynarodowy: Współpraca szkół wyższych na rzecz zrównoważonego rozwoju polsko-czeskiego pogranicza/ Spolupráce vysokých škol pro udržitelný rozvoj česko-polského příhraničí
baner_kopia
Od 27 kwietnia 2017 r. do 26 kwietnia 2018 r. Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem realizowała wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Technicznego w Libercu projekt: Współpraca szkół wyższych na rzecz zrównoważonego rozwoju polsko-czeskiego pogranicza/Spolupráce vysokých škol pro udržitelný rozvoj česko-polského příhraničí. Projektotrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa (Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000850).
Głównymi  celami projektu były:
1) wzmocnienie długoletniej współpracy badawczej pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Technicznego w Libercu i Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz
2) uzupełnienie wiedzy ekonomicznej nt. zrównoważonego zarządzania w przedsiębiorstwach regionalnych (głównie rolniczych i agroturystycznych) oraz interkulturalnej studentów obu uczelni ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych.

Uzyskane dzięki projektowi kompetencje ułatwią studentom kontakt z praktyką gospodarczą. To powinno motywować studentów, do pozostania w regionie po ukończeniu studiów. Obie szkoły partnerskie są regionalnymi uczelniami wyższymi, o czym świadczy również większościowy udział studentów z regionu, którzy pod wieloma względami są mocno związani z regionem. Założenia projektu mają na celu ukazanie perspektyw zawodowych w regionie.
Współpraca międzyuczelniana zaowocowała również koncepcją kolejnych projektów planowanych do realizacji w następnych latach akademickich. W trakcie realizacji projektów obie uczelnie pogłębiły również współpracę z przedsiębiorstwami i organizacjami regionalnymi w aspekcie wymiany wiedzy z zakresu zrównoważonego zarządzania.
Realizacja projektu obejmowała następujące kluczowe działania:
1) badania nt. aktualnego stanu zrównoważonego zarządzania w przedsiębiorstwach regionalnych, prowadzone przez studentów i pracowników obu uczelni,
2) dwudniowe warsztaty nt.: zarządzania jakością i środowiskiem, zarządzania zrównoważonego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji, zrównoważonego marketingu; warsztaty w Czechach (27-28.04.2017) i Polsce (7-8.11.2017) obejmowały część seminaryjną oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach,
3)  konferencję podsumowującą wyniki projektu (19.04.2018),
4) wydanie przez partnerów projektu wspólnie monografii pt. „Zrównoważony rozwój polsko-czeskiego pogranicza – przykłady z sektora MŚP”, zawierającej wybrane wyniki badań oraz przykłady inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju polsko-czeskiego pogranicza.
W projekcie wzięło udział ponad 80 studentów i 15 pracowników obu partnerskich uczelni. Studenci i pracownicy powadzili badania w kilkudziesięciu MŚP z obszaru polsko-czeskiego pogranicza. Wynik badań zostały zaprezentowane na seminariach naukowych w ramach warsztatów w dniach 27-28 kwietnia 2017 w Libercu, 7-8 listopada 2017 w Jeleniej Górze i Dobkowie oraz na konferencji kończącej projekt 19 kwietnia 2018 w Jeleniej Górze. Beneficjenci projektu w czasie wizyt studyjnych zapoznali się również z działalnością czterech czeskich przedsiębiorstw (hotel i stadnina „Farma Vysoká”, wytwórnia ekologicznych serów, jogurtu i mleka „Kozí farma Pěnčín”, przedsiębiorstwo „Style Bohemia”, „Kitl s.r.o. produkujące likiery wg. tradycyjnych receptur i zakład produkcji syropów i nalewek owocowych), dwóch polskich przedsiębiorstw (Pensjonat „Villa Greta” z restauracją slow food i „Browar Miedzianka”) oraz organizacji pozarządowej, wspierającej lokalnych przedsiębiorców i rozwój regionu (Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie).
19 kwietnia 2018 r. na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa pt. „Zrównoważony rozwój w MŚP polsko-czeskiego pogranicza”, kończąca projekt.
Konferencję oficjalnie otworzyła dr hab. Agnieszka Skowrońska, prof. UEW w imieniu dziekan Wydziału EZiT dr hab. Elżbiety Sobczak, prof. UEW. Koordynator projektu – dr Sabina Zaremba-Warnke przedstawiła projekt „Współpraca szkół wyższych na rzecz zrównoważonego rozwoju polsko-czeskiego pogranicza”.

Organizatorzy podzielili konferencję na trzy sesje. Referaty (w nawiasie nazwisko prelegenta) w pierwszej sesji dotyczyły: problemów mikroprzedsiębiorców w aspekcie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju na przykładzie Gościńca na Starówce w Kowarach (Zbigniew Piepiora), działań Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na rzecz przedsiębiorstw regionalnych (Dorota Turska), Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Duch Gór na rzecz promocji MŚP regionalnych (Dorota Goetz), roli Akademickiego Centrum Koordynacyjnego we współpracy przygranicznej szkół wyższych w Euroregionie Nysa (Helena Naumannová), działalności „Novum” na rzecz zrównoważonego rozwoju polsko-czeskiego pogranicza (Bartosz Bartniczak, Miroslav Vlasak).
W kolejnej sesji wygłoszono referaty nt.: znaczenia Izby przemysłowej dla przedsiębiorstw regionalnych (Jaroslava Syrovátková), ekologistyki jako części zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa (Eva Šírová), przedsiębiorstw społecznych w regionie libereckim (Andrea Grimová), wpływu aktywności sportowej na rozwój zrównoważony przedsiębiorstw w regionie Liberca (Adéla Vodseďálková), trasom do narciarstwa biegowego w Karkonoszach (Ladislav Stránský), zrównoważonego rozwoju biznesu na przykładzie działalności wspólnoty religijnej „Jednota Bratrská“ (Kateřina Lachmanová), działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na rzecz zrównoważonego rozwoju MŚP (Světlana Kubíčková), atrakcji militarnych na północny Czech, wspierających rozwój zrównoważony przedsiębiorstw turystycznych (Michaela Dubská, Lucie Lešáková), zrównoważonego biznesu w regionie libereckim w aspekcie turystyki filmowej (Anna Flanderková, Veronika Smutná), nowych trendów w usługach zakwaterowania, wspomagających rozwój zrównoważony (Tereza Nosková, Nikola Procházková).
Referaty ostatniej sesji dotyczyły: zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie regionalnym (Agnieszka Panasiewicz), ochrony i promocji dziedzictwa kulinarnego Dolnego Śląska w świetle filozofii i ruchu „Slow Food” i działań oddziału „Slow Food Dolny Śląsk” (Anna Rumińska), usług ekosystemowych jako podstawy zrównoważonego rozwoju turystyki wiejskiej na przykładzie gospodarstwa agroturystycznego „Cyprysowa Zagroda” (Renata Przeorek), działań hoteli i gospodarstw agroturystycznych z powiatu jeleniogórskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju (Elżbieta Nawrocka), specjalnych stref ekonomicznych jako instrumentu wsparcia rozwoju regionalnego (Tomasz Brzozowski).
Konferencja umożliwiła wymianę doświadczeń naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza. Tematy zaprezentowane na konferencji zostały również przybliżone w monografii kończącej projekt pt. „Zrównoważony rozwój polsko-czeskiego pogranicza – przykłady z sektora MŚP” pod redakcją dr Bartosza Bartniczaka, dr Heleny Neumannovej, mgr Emila Szymańskiego oraz dr Sabiny Zaremby-Warnke.

Opis zdjęć
Prezentacja wyników badań 27.04.2017 (Farma Vysoka k. Liberca)
Wizyta studyjna w firmie produkującej syropy i nalewki owocowe „Kitl s.r.o (28.04.2018)
Wizyta studyjna w  Villi Greta (27.04.2017)
Wizyta studyjna w Browarze Miedzianka (7.11.2017)
Wizyta studyjna w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej (8.11.2017)
Oficjalne otwarcie konferencji przez Prof. Agnieszkę Skowrońską (19.04.2018)
Referat Doroty Goetz z LGD Partnerstwo Duch Gór
Referat Doroty Turskiej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
Referat Bartosza Bartniczaka i Miroslava Vlasaka z NOVUM
Referat Anny Rumińskiej z Slow Food Dolny Śląsk
Referat Heleny Neumannovej  (koordynatorki projektu po stronie Czeskiej) z Uniwersytetu Technicznego w Libercu
Tekst i zdjęcia: Sabina Zaremba-Warnke
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem