Portal Informacje UE we Wrocławiu

Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej

Data opublikowania: 17.05.2017 | aktualizacja: 18.05.2017

Reprezentanci wydziałów prawa, ekonomii uczelni polskich oraz przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych spotkali się we Wrocławiu na konferencji , by przedyskutować i ocenić efekty działań obecnego systemu zamówień publicznych w wymiarze prawnym i ekonomicznym.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego był gospodarzem trzeciej już konferencji z cyklu Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej zatytułowana "System zamówień publicznych w Polsce". Została ona zorganizowana przez Katedrę Prawa Gospodarczego z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wspólnie z Zakładem Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja uzyskała patronat prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jej celem była ocena obecnego systemu zamówień publicznych w wymiarze prawnym i ekonomicznym. Uzasadnieniem tak zakreślonego obszaru tematycznego jest utrwalane się coraz głębszych powiązań między sektorem publicznym i prywatnym. Stąd też kwestie z pogranicza różnych dziedzin wyznaczają nowe wyzwania naukowe.  
Dlatego też prorektor UWr prof. dr hab. Wiesława Miemiec, prodziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów dr hab. Bożena Ryszawska oraz dziekan Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii prof. dr hab. Karol Kiczko akcentowali wymiar interdyscyplinarny konferencji. Podkreślali też, że wzajemne interakcje sfery prawa i ekonomii nakreślają zobowiązania, które coraz częściej muszą być podejmowane wspólnie, w ramach badań realizowanych przez przedstawicieli obu nauk.
Prelegenci analizowali wzajemne oddziaływania regulacji krajowych i unijnych z punktu widzenia dotychczasowych doświadczeń w ujęciu gospodarczym oraz w nawiązaniu do kwestii problemowych, wymaganych do  uwzględnienia w ramach kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych. Wśród prelegentów obecni byli reprezentanci wydziałów prawa i ekonomii różnych uczelni, była również prezes UZP Małgorzata Stręciwilk.
W konferencji uczestniczyli studenci i doktoranci obu uczelni, dla których dr Jan Gola z Katedry Prawa Gospodarczego przeprowadził warsztaty, obejmujące zagadnienia prawa zamówień publicznych.

W sesji I pn. System moderatorem był prof. dr hab. Tadeusz Kocowski. Wystąpienia mieli: prof. dr hab. Andrzej Bator (Model systemu prawa zamówień publicznych w Polsce), prof. dr hab. Ryszard Szostak (Założenia treści ustawy o zamówieniach publicznych), prof. dr hab. Andrzej Borowicz (Ekonomiczne aspekty ustawy o zamówieniach publicznych) i prof. dr hab. Marek Szydło (Publicznoprawne i prywatnoprawne komponenty systemu prawa zamówień publicznych).
Sesję II pn. Cele, zasady i instytucje moderował prof. dr hab. Michał Kania. Prelekcje mieli: dr hab. Henryk Nowicki (Cele systemu zamówień publicznych), prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak (Zasady systemu zamówień publicznych), prof. dr hab. Janusz Niczyporuk (Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego), prezes UZP Małgorzata Stręciwilk (Krajowa Izba Odwoławcza i Prezes UZP w systemie zamówień publicznych) i dr Janusz Kaspryszyn (Sądy w systemie prawa zamówień publicznych).
Sesja III Kompleksowość systemu moderowana była przez dr. hab. Henryka Nowickiego. Wystąpili: p
prof. dr hab. Bożena Borkowska (Niedoskonałe kontrakty w zamówieniach publicznych), prof. dr hab. Michał Kania (Zakres implementacji przepisów UE), prof. dr hab. Andrzej Panasiuk (Prawo zamówień publicznych a przepisy o partnerstwie publiczno-prywatnym).

Autor zdjęć – Paweł Kłusek

Na zdjęciach:
nr 1 – prof. dr hab. Tadeusz Kocowski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
nr 2 – prof.  dr hab.  Wiesława Miemiec - prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego 
nr 3 – prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak (Uniwersytet Łódzki)
nr 4 – prof. dr hab. Karol Kiczka dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (Uniwersytet Wrocławski)
nr 5 – prof. dr hab. Andrzej Bator (Uniwersytet Wrocławski)
nr 6 – prof.  dr hab.  Andrzej Borowicz (Uniwersytet Łódzki)
nr 7 – prof. dr hab. Marek Szydło (Uniwersytet  Wrocławski)
nr 8 – Małgorzata Stręciwilk - prezes Urzędu Zamówień Publicznych
nr 9 – dr Janusz Kaspryszyn, Sędzia Sądu Apelacyjnego (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
nr 10 – prof. dr hab. Bożena Borkowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
nr 11 – prof. dr hab. Michał Kania (Uniwersytet Śląski)
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem