Portal Informacje UE we Wrocławiu

Poprawa kształcenia praktycznego – cel jednego z projektów europejskich

Data opublikowania: 21.02.2017 | aktualizacja: 10.04.2017

Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przyspieszającej rozwój kompetencji przekrojowych studentów przez poprawę kształcenia praktycznego.
Wzmacnianie "połączeń" między kształceniem, badaniem i biznesem, będących wsparciem w dostosowywaniu programów nauczania do obecnych i przyszłych potrzeb rynku pracy, pomogą wyposażyć młode osoby w kompetencje przekrojowe.
W dniach 6–7 lutego 2017 r. odbyło się w Mariborze na Słowenii IV Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w ramach projektu Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie praktycznego kształcenia studentów, program Erasmus+. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, jako jeden z partnerów, był reprezentowany przez dr Beatę Butryn (Katedra Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu) i mgr Annę Kuropka (Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych).

Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przyspieszającej rozwój kompetencji przekrojowych studentów przez poprawę kształcenia praktycznego. Podejmowane działania koncentrują się na zacieśnianiu współpracy między organizacjami w celu wymiany praktyk oraz wdrożenia innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia i szkolenia młodzieży. Wzmacnianie „połączeń” między kształceniem, badaniem i biznesem, będących wsparciem w dostosowywaniu programów nauczania do obecnych i przyszłych potrzeb rynku pracy, pomogą wyposażyć młode osoby w kompetencje przekrojowe.

Koordynatorem projektu jest Politechnika Poznańska, a partnerami zarówno uczelnie wyższe: Centria University of Applied Sciences (Finlandia), Matej Bel University Banska Bystrica (Słowacja), Politechnika Częstochowska (Polska); University of Maribor – Faculty of Economics and Business (Słowenia), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Polska), jak również instytucje bezpośrednio związane z rynkiem pracy: The Federation of Education in Jokilaaksot - JEDU (Finlandia) – federacja edukacyjna, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim (Polska) – izba gospodarcza.

W projekt po stronie naszej Uczelni zaangażowana jest Katedra Inteligencji Biznesowej, pod kierownictwem prof. dr. hab. Kazimierza Perechudy, w składzie: dr hab. Iwona Chomiak-Orsa, prof. UE, dr Małgorzata Sobińska, dr hab. Zbigniew Antczak, prof. UE, (Katedra Zarządzania Kadrami), mgr Anna Kuropka-Bułkowska (doktorantka w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych). Kierownikiem projektu jest dr Beata Butryn.

Spotkanie, czwarte z siedmiu planowanych w projekcie, było okazją do przedstawienia wyników dotychczasowych prac, analizy raportu kontrolnego przeprowadzonego przez Narodową Agencję w grudniu 2016 r. oraz doprecyzowania planów dotyczących dalszych badań.

W jego trakcie odbyły się między innymi prezentacje:
– "The methods of the evaluation of the level of the transversal competences and justification of applying of these methods" (B. Butryn, A. Kuropka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),
– "The rules of choice the samples of testers and the justification of applying of these rules" (E. Więcek-Janka, Politechnika Poznańska),
– "Elaborated models of processes" (zespoły zadaniowe z Politechniki Poznańskiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu w Maribor, Uniwersytetu Mateja Bela, Cenria UAS).

Przedstawione zagadnienia stały się podstawą dyskusji na temat modeli procesów praktycznego nauczania dla rozwoju kompetencji przekrojowych oraz metod oceny ich poziomu. Następnie zostały wykreowane ich modele referencyjne, a także podjęto ustalenia odnośnie ich testowania i zbadania, z wykorzystaniem wyselekcjonowanych metod kształcenia praktycznego.

Kolejnym etapem – trzecim – projektu, zaplanowanym na 2017 rok, jest zbadanie przez zespół z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wybranego modelu procesu oraz opracowanie wyników badań. Grupy testowe będą obejmowały między innymi studentów naszej uczelni.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w tej chwili jest zaangażowany w pięć projektów europejskich (jako partner lub koordynator), obsługiwanych przesz Centrum Zarządzania Projektami oraz Sekcję Mobilności Studenckiej.


Anna Kuropka, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Beata Butryn, Katedra Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem