Portal Informacje UE we Wrocławiu

Konferencja naukowa WROFIN

Data opublikowania: 11.12.2016 | aktualizacja: 18.12.2016

Uroczystości związane z jubileuszem 40–lecia Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów, zbiegły się innym wydarzeniem – miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa WROFIN – Wroclaw Conference in Finance – Contemporary Trends and Challenges, organizowana z inicjatywy i pod kierownictwem prof. Krzysztofa Jajugi.

W dniach 27-28 września 2016, po raz drugi, miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa WROFIN – Wroclaw Conference in Finance – Contemporary Trends and Challenges, organizowana przez Instytut Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z inicjatywy i pod kierownictwem prof. dr. hab. Krzysztofa Jajugi.

Należy pamiętać, że choć konferencję WROFIN zorganizowano dopiero po raz drugi, nie jest to przedsięwzięcie całkowicie nowe, ponieważ kontynuuje tradycję dwóch wcześniejszych konferencji o ponad 15-letniej tradycji – konferencji INWEST – Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – Tendencje światowe a rynek polski oraz ZAFIN – Zarządzanie finansami firm – Teoria i praktyka. Dzięki tej inicjatywie powstała nowa platforma wymiany doświadczeń, integrująca szeroki krąg naukowców i praktyków specjalizujących się w finansach – przede wszystkich w finansach przedsiębiorstw, rynkach finansowych, finansach publicznych, bankowości i ubezpieczeniach.

Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, natomiast patronat merytoryczny, podobnie jak w latach poprzednich – Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Konferencja nie mogłaby się odbyć bez finansowego wsparcia Głównego Sponsora – BNY Mellon, który ufundował również nagrody pieniężne – dla najlepszego młodego naukowca (Young Scientist’s Award) oraz nagrodę za najlepszy plakat (Best Poster Award). Organizatorzy dziękują również za pomoc Sponsorowi Konferencji – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Darczyńcy – Fundacji KGHM Polska Miedź.

Naukowy sukces konferencji zapewniła Rada Naukowa, pod kierownictwem prof. dr. hab. Krzysztofa Jajugi, do której zaproszenie przyjęli reprezentanci środowisk akademickich z wielu ośrodków polskich i zagranicznych: prof. dr hab. Jan Czekaj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. Patrizia Gazzola (Insurbia University, Włochy), prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz (Akademia Leona Koźmińskiego), prof. dr hab. Adam Kopiński, prof. dr hab. Vaclavas Lakis (Vilniaus Universitetas, Litwa), prof. dr. Hermann Locarek-Junge (Technische Universität Dresden, Niemcy), prof. dr hab. Monika Marcinkowska (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Paweł Miłobędzki (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Jan Monkiewicz (Politechnika Warszawska), prof. dr Lucjan T. Orłowski (Sacred Heart University, Fairfield, Connecticut, USA), prof. dr hab. Stanisław Owsiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec, prof. dr hab. Jerzy Różański (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Andrzej Sławiński (Szkoła Główna Handlowa), dr hab. Tomasz Słoński, prof. UE, prof. Karsten Staehr (Tallinn University of Technology, Estonia), prof. dr hab. Jerzy Węcławski (UMCS w Lublinie), prof. dr hab. Małgorzata Zaleska (Szkoła Główna Handlowa) oraz prof. dr hab. Dariusz Zarzecki (Uniwersytet Szczeciński).

Konferencję otworzył rektor UE we Wrocławiu, prof. dr hab. Andrzej Kaleta oraz inicjator konferencji – prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, który również przewodniczył sesji plenarnej. W części naukowej sesji wystąpił Roger Knott, przedstawiciel Głównego Sponsora – BNY Mellon, z artykułem pt. „Hedge Fund Industry Contemporary Trends and Challenges”. Prof. dr Lucjan Orłowski przedstawił referat pt. „Price Volatility of Commodity Futures and Market-Implied Inflation Expectations”. Prof. dr hab. Jan Monkiewicz zaprezentował artykuł pt. “Towards a new global regulatory and supervisory paradigm in the financial sector: strategic overview”. W dalszej części prof. Patrizia Gazzola wystąpiła z artykułem pt. „A new business model in health care between public and private: low cost high value healthcare”, a prof. Helmut Persteiner przedstawił referat pt. „Factors of influence on relationship banking of Polish firms”, opracowaną we współautorstwie z prof. dr. hab. Jerzym Węcławskim. Sesję plenarną zamknęło wystąpienie prof. dr. hab. Pawła Miłobędzkiego – „Are major currencies hedges or safe havens for Polish stocks and bonds?”.

Po sesji plenarnej obrady przeniosły do sesji roboczych: Financial Market 1, Risk 1, Macroeconomics 1, Corporate Finance 1. Pierwszy dzień zakończył się sesją posterową, której uczestnicy rywalizowali w konkursie na najlepszy plakat (Best Poster Award). Po zakończeniu obrad pierwszego dnia konferencji goście zostali zaproszeni do zwiedzania Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu – szczególną atrakcją okazało Afrykarium. Tam również zaplanowano część nieoficjalną – bankiet, który dał szansę na bliższe poznanie i nawiązanie kontaktów.

Drugi dzień konferencji był pracowity. Uczestnicy obradowali w ramach 11 sesji roboczych: Financial Market 2, Risk 2, Quantitative Methods 1, Personal Finance, Financial Market 3, Corporate Finance 2, Macrofinance 2, Quantitative Methods 2, Financial Market 4, Quantitative Methods 3 i Banking. Zakończenie konferencji uświetniła druga sesja plenarna, którą otworzyło wystąpienie prof. Karstena Staehra pt. „Public finances, fiscal policy and debt crises in Europe 1995-2015”. W dalszej części wystąpił prof. Hermann Locarek-Junge, z artykułem „ The NAV puzzle in the European Real Estate market”, prof. dr hab. Jan Czekaj z referatem „Dylematy pokryzysowej polityki pieniężnej”, dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US z artykułem pt. „The FPI index and Altman model in bankruptcy analysis on Warsaw Stock Exchange” opracowanym we współautorstwie z prof. dr. hab. Waldemarem Tarczyńskim. Ostatnie wystąpienie należało do prof. dr. hab. Dariusza Zarzeckiego, który zaprezentował referat pt. „Problems with cost of equity estimation”.

Podczas zamykającej sesji plenarnej wręczono również nagrody i wyróżnienia przyznane podczas konferencji. Nagrodę za najlepszy artykuł prezentowany przez młodego naukowca (Young Scientist’s Award) przyznano za pracę „Counterintuitive Investment Opportunities in the WSE. Evidence from the Field of Asset Pricing” autorstwa Pauliny Roszkowskiej i Łukasza Langera. Nagrodę za najlepszy plakat (Best Poster) otrzymał Karol Wójtowicz za poster pt. „Weak Form of Efficiency in Commodity Future Markets”. Rada Naukowa wyróżniła również rekomendacją do czasopisma Argumenta Oeconomica pięć artykułów prezentowanych podczas konferencji: Elżbietę Rychłowską-Musiał za artykuł „Value creation in a firm through coopetition. A real options games approach”, Agatę Kliber za pracę „Not as black as is painted? Influence of sCDS market on domestic financial markets before and after the ban on naked sCDS trade”, Monikę Sywak za opracowanie The Interplay between Commodity Future Prices and Exchange Rates, Ewę Wycinkę i Tomasza Jurkiewicza za artykuł Mixture cure models in prediction of time to default: comparison to logit and Cox PH models oraz zespół w składzie: Tony Klein, Hien Pham Thu, Krzysztof Piontek, Thomas Walther za artykuł Real or Spurious Long Memory in European Non-EMU Currencies.

zdjecie_grupowe_wrofin_2016-1

Warto podkreślić, że językiem roboczym konferencji, podobnie jak w poprzednim roku, był język angielski i wszystkie sesje były prowadzone w tym języku. W konferencji udział wzięły 123 osoby z 35 ośrodków akademickich, wśród nich goście z Niemiec, Włoch, Słowacji, Czech, Estonii, Macedonii oraz Stanów Zjednoczonych. Podczas konferencji wygłoszono łącznie 59 referatów naukowych w ramach dwóch sesji plenarnych i 16 sesji roboczych, a w sesji posterowej zaprezentowano 24 plakaty. Artykuły prezentowane podczas konferencji zostaną opublikowane w formie materiałów konferencyjnych przez wydawnictwo Springer, a rozszerzone wersje prac można będzie przeczytać w Pracach Naukowych UE we Wrocławiu.

W organizację konferencji zaangażowanych było wiele osób z Instytutu Zarządzania Finansami. Rolę sekretarza konferencji pełniła dr Agnieszka Bem. Na szczególne wyróżnienie zasługuje również praca dr Karoliny Daszyńskiej-Żygadło, dr Patrycji Kowalczyk-Rólczyńskiej, Magdaleny Bywalec i dr Adama Nosowskiego. Organizatorzy dziękują również za współpracę członkom Rady Naukowej, którzy przyczynili się wysokiego poziomu merytorycznego obrad.

Dziękując wszystkim uczestnikom mamy nadzieję, że spotkamy się ponownie w 2017 roku na trzeciej edycji konferencji WROFIN, która odbędzie się 13-14 września.


Dr Agnieszka Bem, pracownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem