Portal Informacje UE we Wrocławiu

Konferencja Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce

Data opublikowania: 05.12.2016 | aktualizacja: 16.12.2016

Katedra Gospodarki Regionalnej Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu była organizatorem XXIV Konferencji Naukowej pt. „Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce”,
logo_glirW dniach 29-30 września 2016 r. w Jeleniej Górze odbyła się XXIV Konferencja Naukowa pt. „Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce” (GLiR 2016), którą zorganizowała Katedra Gospodarki Regionalnej Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Mecenat nad tym wydarzeniem, upowszechniającym naukę, objęły:
 • Miasto Jelenia Góra,
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. z Jeleniej Góry,
 • Gmina Marciszów.
W obradach konferencyjnych uczestniczyli przedstawiciele krajowych i zagranicznych środowisk naukowych, regionalnych i lokalnych struktur samorządowych oraz innych podmiotów praktyki gospodarczej zainteresowanych tematyką gospodarki lokalnej i regionalnej, a także słuchacze studiów doktoranckich. W obradach uczestniczyło 51 pracowników naukowo-dydaktycznych, a ich oraz przedstawiciele praktyki. Na Konferencję przyjęli zaproszenie:  
 • Marcin Zawiła – Prezydent Miasta Jelenia Góra,
 • Piotr Paczóski – Zastępca Prezydenta Miasta Jelenia Góra,
 • Stefan Zawierucha - Wójt Gminy Marciszów,
 • Wojciech Jastrzębski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze,
 • Halina Woźniak – Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, 
 • Alina Bieńkowska – Urząd Statystyczny w Jeleniej Górze,
 • Łukasz Hada – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu Oddział Biura w Jeleniej Górze,
 • Witold Szczudłowski - Dyrektor Biura Związku Gmin Karkonoskich,
 • Włodzimierz Stasiak – Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z.o.o,
 • Dorota Żurawska – Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miasta Jelenia Góra,
 • Martyna Mróz – Urząd Miasta Jelenia Góra, Referat Gospodarki Odpadami,
 • Jacek Panasiewicz – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z.o.o.
z1-1Środowisko naukowe reprezentowali przedstawiciele: Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Wrocławskiej, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu w Usti nad Labem, Uniwersytetu Gospodarki Narodowej i Światowej w Sofii, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, uniwersytetów ekonomicznych w Katowicach, Krakowie,  Poznaniu oraz we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki.

z3-1

Konferencja przyczyniła się do poszerzenia i utrwalenia więzi wykształconych w ramach utworzonej platformy wymiany doświadczeń naukowych i praktycznych (cykliczność Konferencji) na forum lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Jej obrady zostały ukierunkowane na upowszechnienie wyników badań, wymianę doświadczeń oraz budowę forum dyskusyjnego na temat teoretycznych i praktycznych aspektów rozwoju lokalnego i regionalnego. Realizacja tych celów przyczyniła się do  pogłębienia współpracy ośrodków akademickich, jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek naukowo-badawczych.

W trakcie Konferencji odbyło się 7 sesji, w tym jedna z udziałem przedstawicieli struktur samorządowych w formie dyskusji panelowej nt. gospodarki odpadami komunalnymi w Kotlinie Jeleniogórskiej. Referaty wygłoszono w języku polskim (5 sesji) i angielskim (jedna sesja). Ponadto, zorganizowano sesję plakatową połączoną z dyskusjami nad wynikami prezentowanych badań.
Referaty wygłoszone na Konferencji i przedstawione na posterach zostaną opublikowane, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pt.: „Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce (2017 r.), i  „Local and regional economy in theory and practice” (2017 r.).
_resized_800x504_z4

          
Dr Dariusz Głuszczuk, adiunkt w Katedrze Gospodarki Regionalnej; był z-cą przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego GLiR 2016;
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem