Portal Informacje UE we Wrocławiu

Uroczystości promocji habilitacyjnych i doktorskich

Data opublikowania: 27.01.2020 | aktualizacja: 30.01.2020

25 stycznia 2020 roku ponad 50 osób złożyło ślubowanie habilitacyjne i doktorskie.

Promocje na stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse wręczali JM Rektor prof. Andrzej Kaleta i dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów prof. dr hab. Andrzej Graczyk
Tytuły doktora habilitowanego uzyskali:
Agnieszka Becla – na podstawie monografii: Kształtowanie się kosztów pozyskania informacji ze źródeł zewnętrznych w świetle dorobku ekonomii dobrobytu (w warunkach społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy) oraz dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego
Piotr Bednarek – na podstawie cyklu publikacji: Monitorowanie i samoocena w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych oraz dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego
Sebastian Bobowski – na podstawie monografii: Japonia w regionie i w regionalizmie Azji Wschodniej w XXI wieku oraz dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego
Magdalena Chmielowiec-Lewczuk – na podstawie monografii: Modelowanie strategii kosztowej w zakładzie ubezpieczeń a współczesne uwarunkowania rynku oraz dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego
Zbigniew Dokurno – na podstawie monografii: Modelowanie endogenicznej akumulacji kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy z perspektywy zrównoważonego rozwoju oraz programu badawczego współczesnej makroekonomii oraz dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego
Alicja Graczyk – na podstawie monografii: Gospodarowanie odnawialnymi źródłami energii w ekonomii rozwoju zrównoważonego. Teoria i praktyka oraz dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego
Anna Kowalska – na podstawie monografii: Innowacyjność polskiej gastronomii i jej uwarunkowania oraz dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego
Łukasz Kuźmiński – na podstawie monografii: Modele probabllistycznego pomiaru i oceny ryzyka powodziowego na przykładzie dorzecza środkowej Odry oraz dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego
Zbigniew Piepiora  – na podstawie monografii: Ekonomiczna efektywność strukturalnej ochrony przeciwpowodziowej w Polsce oraz dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego
Bogdan Włodarczyk – na podstawie monografii: Rynek surowców a ryzyko bankowe (w ujęciu ryzyka rynkowego i kredytowego) oraz dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego

Promocje na stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu oraz nauki o zarządzaniu i jakości prowadzili rektor i dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet.
Tytuły doktora habilitowanego uzyskali:
Krzysztof Czarnocki – na podstawie monografii: Determinanty klimatu bezpieczeństwa  w przedsiębiorstwach budowlanych oraz dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego
Sylwia Dziedzic – na podstawie monografii: Ekoinnowacje w regionalnych strategiach innowacji. Istota, uwarunkowania, modelowanie oraz dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego
Olaf Flak – na podstawie monografii: Układ wielkości organizacyjnych. Koncepcja metodologiczna badania rzeczywistości organizacyjnej oraz dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego
Marcin Hernes –na podstawie cyklu publikacji: Wykorzystanie teorii consensusu w rozwiązywaniu konfliktów wiedzy w wieloagentowych systemach informatycznych zarządzania oraz dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego
Maja Kiba-Janiak – na podstawie monografii: Logistyka w strategiach rozwoju miast oraz dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego
Hanna Sikacz – na podstawie monografii: Działalność przedsiębiorstwa w obszarach środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Teoria i praktyka oraz dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego
Barbara Szymoniuk – na podstawie monografii: Komunikacja marketingowa w klastrach i uwarunkowania jej skuteczności oraz dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego

Dyplomy doktorskie otrzymali:
Maciej Pieńkowski – rozprawa doktorska pt. Model oceny dojrzałości Lean Manufacturing, promotor prof. Grzegorz Bełz
Artur Ulrich – rozprawa doktorska pt. Użytkownicy domów jednorodzinnych oraz producenci urządzeń grzewczych jako interesariusze przemian energetycznych w Polsce, promotor prof. Anna Cierniak-Emerych
Joanna Bodakowska-Boczniewicz – rozprawa doktorska pt. Badania nad otrzymywaniem i unieruchamianiem naringinazy z Aspergillus Niger, promotor prof. Zbigniew Gancarek
Marek Czuba – rozprawa doktorska pt. Ryzyko modelu wyceny opcji wieloczynnikowych - efekt estymacji parametrów zależności, promotor prof. Krzysztof Jajuga
Marta Karaś – rozprawa doktorska pt. Measuring financial system stability-analysis and application for Poland, promotor prof. Krzysztof Jajuga
Beata Łubińska – rozprawa doktorska pt. Asset and Liability Management under interest rate risk and liquidity risk-decision model, promotor prof. Krzysztof Jajuga
Agnieszka Krześ – rozprawa doktorska pt. Zasoby endogeniczne w rozwoju lokalnym na przykładzie Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego, promotor prof. Stanisław Korenik
Monika Kaczmarczyk – rozprawa doktorska pt. Determinanty zachowań żywieniowych konsumentów produktów regionalnych Dolnego Śląska, promotor prof. Małgorzata Krzywonos
Daniel Butyter – rozprawa doktorska pt. Liberalizacja handlu między Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego, promotor prof. Jarosław Kudera
Anna Kawka – rozprawa doktorska pt. Lokalna polityka gospodarcza i jej wpływ na rozwój lokalny, promotor prof. Małgorzata Markowska
Elżbieta Sobów – rozprawa doktorska pt. Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w świetle prawa bilansowego promotor prof. Edward Nowak
Monika Ucieszyńska – rozprawa doktorska pt. Audyt wewnętrzny w ocenie kontroli zarządczej w jednostkach administracji skarbowej, promotor prof. Edward Nowak
Paulina Bełch – rozprawa doktorska pt. Analiza kosztów w controlingu procesów logistycznych, promotor prof. Marta Nowak
Bogdan Burkot – rozprawa doktorska pt. Modelowanie systemu zarządzania wiedzą dla organizacji tworzących dedykowane oprogramowanie, promotor prof. Adam Nowicki
Krzysztof Nowacki – rozprawa doktorska pt. Organizacyjno-techniczne uwarunkowania implementacji podejścia procesowego w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej, promotor prof. Stanisław Nowosielski
Ryszard Pawłowski – rozprawa doktorska pt. Racjonalność wykorzystania sprzętu technicznego i paliw płynnych w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego, promotor prof. Annę Olszańską
Marlena Borowiak-Michalska – rozprawa doktorska pt. Czynniki wykorzystywania instrumentów dłużnych przez gminy, promotor prof. Leszek Patrzałek
Nina Hamernik-Piętka – rozprawa doktorska pt. Oddziaływanie podmiotów oraz regulacji rynku kapitałowego na wycenę spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, promotor prof. Jacek Uchman
Dawid Jasiński – rozprawa doktorska pt. Organizacyjne detrminanty spadku wartości biznesowej projektu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach przemysłowych, promotor prof. Arkadiusza Wierzbica
Mariusz Florczyk – rozprawa doktorska pt. Elastyczne formy zatrudnienia na przykładzie przedsiębiorstw funkcjonujących na Dolnym Śląsku, promotor prof. Czesław Zając

Wyróżnieni autorzy dysertacji doktorskich
  • z dyscypliny ekonomia i finanse: dr Bogdan Burkot, dr Beata Łubińska, dr Marta Karaś i dr Monika Ucieszyńska.
  • z dyscypliny technologia żywności i żywienia: dr Joanna Bodakowska-Boczniewicz.
  • z dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości: dr Krzysztof Nowacki.

zdjęcia: lucyna.wasylina@ue.wroc.pl
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem