Portal Informacje UE we Wrocławiu

Inauguracja projektu „Szkoła Orłów”

Data opublikowania: 19.10.2019 | aktualizacja: 23.10.2019

Zainaugurowaliśmy Projekt Szkoła Orłów, adresowany do laureatów olimpiad, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów, którego celem jest wspieranie ich naukowego rozwoju poprzez wykorzystanie metody tutoringu w procesie kształcenia na studiach I stopnia lub pierwszych siedmiu semestrach jednolitych studiów magisterskich.
Projekt Szkoła Orłów jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współ- finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
logo_eu_poziom

8 października 2019 r. odbyło się spotkanie uczestników pierwszej edycji projektu Szkoła Orłów: studentów – wybitnie uzdolnionych młodych osób i tutorów. W inauguracyjnym otwarciu udział wzięli także: rektor prof. dr hab. Andrzej Kaleta, prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. dr hab. inż. Edmund Cibis, dziekan ds. studenckich dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych, prof. UE i prodziekan ds. studenckich dr hab. Helena Dudycz, prof. UE.
rektor_so

Rektor prof. Andrzej Kaleta pogratulował stypendystom zakwalifikowania się do projektu i życzył satysfakcji z podejmowanych wyzwań. Prorektor prof. Edmund Cibis wręczył zaświadczenia o uczestnictwie piątce najlepszych studentów spośród grupy osób, które zgłosiły swoje kandydatury do projektu. Podziękował stypendystom i tutorom zaangażowania w to nowe edukacyjne przedsięwzięcie. Także dziekan prof. Anna Cierniak-Emerych, w swojej wypowiedzi podkreślała znaczenie projektu dla indywidualnego rozwoju studentów, a prodziekan prof. Helena Dudycz wyraziła przekonanie, że stypendyści, którzy już wypracowali wysokie średnie ocen, będą także potrafili umiejętnie skorzystać z możliwości jakie daje udział w ministerialnym projekcie Szkoła Orłów
Kierownikiem tego projektu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu jest dr hab. Doroa Rynio, prof. UE. 
Tutorzy wiodący w projekcie Szkoła Orłów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (2019 – 2021):
  • dr hab. Helena Dudycz, prof. UE (prodziekan ds. Studenckich, kierownik Katedry Technologii Informacyjnych)
  • dr hab. Paweł Kuśmierczyk, prof. UE (Katedra Ekonomii Matematycznej)
  • dr Aleksander Mercik (Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem)
  • dr Agnieszka Iga Bem (Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych)
  • dr Joanna Koczar (Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej)
Dużym zaangażowaniem organizacyjnym wykazali się przedstawiciele Centrum Zarządzania Projektami m.in. Aleksandra Marchewska i Joanna Gańcza-Pawełczyk. 
Podstawowym zadaniem projektu jest stworzenie ścieżki dydaktycznej dla wybitnie uzdolnionych młodych osób, które powinny w wyniku odpowiedniego wsparcia na uczelni, utrzymywać swój wysoki poziom kompetencji w obszarze kształcenia. Gwarancją tego będzie wsparcie indywidualnej ścieżki kształcenia w postaci działań tutoringowych oraz finansowego stypendium.

Szkoła Orłów to projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-P015/18) pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Dorota Rynio
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem