Portal Informacje UE we Wrocławiu

Dorobek 10-lecia UTW

Data opublikowania: 27.02.2018 | aktualizacja: 15.03.2018

Aktywność, atrakcje i radość!

Lata 2008 – 2018 to z pewnością dziesięć lat aktywności i atrakcji. Uniwersytet okrzepł. W roku akademickim 2017/2018 ma dwustu trzydziestu słuchaczy, a w pierwszym semestrze 2008 roku było ich stu pięćdziesięciu. Oferuje szeroki wachlarz zajęć w ramach otwartych wykładów, zajęć językowych, komputerowych, rekreacyjnych, które zaspokajają potrzeby intelektualne i zdrowotne. Zainteresowania i pasje można rozwijać w kilkunastu sekcjach zainteresowań. Najprężniej działają sekcje: chóru, poezji haiku, kultury i sztuki, turystyczna, teatralna, sportowa, ogrodnicza, żywego słowa, sztuki użytkowej.

    UTW ma własny chór, hymn i wizytówkę identyfikacyjną. Ten nietypowy podmiot kształcenia ustawicznego charakteryzuje wiele atutów. Chór „Apasjonata”, od pięciu lat pod dyrekcją Bartosza Jugo, jest wielokrotnie nagradzany. Koncertuje na Dolnym Śląsku i w kraju; jest dumą UTW i dowodem, że systematyczna praca i chęć doskonalenia podnosi poziom artystyczny. Chór występował, między innymi, w ramach wielkiej, prestiżowej imprezy Singing Europe podczas Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

singing_europe_2016_r
    Singing Europe 2016

Część członków Sekcji Haiku należy do Polskiego Stowarzyszenia Haiku. Wiersze niektórych autorów są publikowane w japońskim czasopiśmie „Kuzu”.Twórcy tej poezji wydają też własne tomiki.
 
warsztaty_sekcji_haiku_na_dolnoslaskim_festiwalu_nauki_2013_r
Warsztaty Sekcji Haiku na Dolnośląskim Festiwalu Nauki; 2013 r.

 Członkowie sekcji plastycznej przygotowują wystawy na uczelni i poza jej murami. Malują w ogniskach pod opieką fachowców oraz uczestniczą w warsztatach w kilku wrocławskich klubach.
W każdym semestrze odbywa się kilka wycieczek krajoznawczych. Mapa wyjazdów, która jest eksponowana w gablocie przed biurem UTW ma wiele punktów, które wypełniają nie tylko Dolny Śląsk lecz cały kraj.
    Sekcja teatralna ma nawet własny Teatr Obecny. Z inicjatywy Sekcji Haiku przygotowywane są wspólnie spektakle słowno-muzyczne. Spektakle w ramach czterech pór roku ubarwiają wierszami i piosenkami zmienność aury. Jest kolorowo i energetycznie.
Troska o sprawność umysłową przeplata się ze staraniami o dobre zdrowie, sylwetkę i… poczucie bezpieczeństwa w ramach spotkań z policjantami.
    Słuchacze chwalą wysoki poziom ćwiczeń kręgosłupa, gimnastyki w wodzie, zajęć jogi i wielu innych. Grają turniejowo w boule soft i regularnie uprawiają nordic walking.
Wszystko sprzyja aktywności i integracji. Kontakty są formalne na uczelni i bardzo luźne, towarzyskie poza nią. Obserwuje się zawieranie przyjaźni i wspólne spędzanie wolnego czasu poza grafikiem spotkań UTW.
  
 W wywiadzie dla www.portal.ue.wroc.pl prof. Andrzej Kaleta, rektor UE powiedział, że warto podziwiać ludzi z pasją. I ludzi, którzy robią coś dla siebie z własnego wyboru. - Cenię to w każdym pokoleniu, a szczególnie – wśród seniorów. „Ochota na więcej” ludzi doświadczonych może imponować. UTW poszerza horyzonty i nigdy za dużo takich zajęć, ponieważ pokazują ludziom zupełnie nowe perspektywy. To wszystko jest ożywcze.
   
A twórca UTW w naszym Uniwersytecie – prof. Bogusław Fiedor podkreśla, że inicjatywy słuchaczy decydują o sukcesie UTW. Samorządność jest sensem i siłą tego podmiotu. - Ma wiele zalet: liczba słuchaczy (proporcjonalna do wielkości naszej uczelni), którzy ciągle się garną i musimy ten napływ, niestety, ograniczać ze względów logistycznych. Największym walorem są zaś oddolne inicjatywy słuchaczy, które uczelnia dostrzega i stara się wspierać.

Prof. Edmund Cibis, zwierzchnik UTW, prorektor ds. dydaktyki uważa, że klimat naszego Uniwersytetu Ekonomicznego, a do tego lokalizacja – jeden kampus – sprzyjają jednoczeniu ludzi. Na innych uczelniach nie są to tak ewidentne walory. Środowisko seniorów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyróżnia się aktywnością na Dolnym Śląsku, rozwija się harmonijnie i dynamicznie.
    Dr inż. Marek Urban, pełnomocnik rektora ds. UTW kładzie akcent na „społeczność” i jej rozwój w kategoriach samorządowych. - To jest wspaniała grupa ludzi, którzy mają ogromny potencjał wiedzy i życiowego doświadczenia, który nadaje sens działaniom dla siebie i na rzecz seniorskiego środowiska. Dzieje się to w grupie z ogromną energią społeczną, gdzie można znaleźć przyjemność, którą daje oswajanie się z przemijaniem czasu.

    W grupie jest raźniej i łatwiej o nowe pomysły. W grupie też rodzi się potrzeba wychodzenia poza mury Alma Mater. Mówi o tym prof. Zofia Hasińska, pierwszy pełnomocnik rektora ds. UTW. - Od początku funkcjonowania nasze UTW angażowało się we współpracę środowiskową nie tylko na terenie Wrocławia. Należy wymienić m. in. uczestnictwo w Porozumieniu Pełnomocników Rektorów Uczelni Wyższych m. Wrocławia ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, członkostwo w Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu, kierowniczą i organizacyjną działalność w Platformie Wiedzy oraz Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów, przekształconą w Stowarzyszenie Dolnośląscy Seniorzy oraz moje członkostwo w Radzie Naukowej UTW na Uniwersytecie Wrocławskim. Współdziałamy także, za co serdecznie dziękuję, z dolnośląskimi UTW, Wrocławskim Centrum Seniora, instytucjami edukacji, kultury i sztuki oraz organizacjami pozarządowymi.

    Czerpanie z kultury miasta i regionu ma wiele barw. Ale też słuchacze odwiedzili Parlament Europejski w marcu 2014 roku, dzięki europosłance Lidii Geringer de Oedenberg. A w sierpniu 2015 roku, poseł Sławomir Piechota umożliwił wizytę w Sejmie RP. Te oficjalne wyjazdy kształcą i motywują. Słuchacze przede wszystkim identyfikują się z UTW i z uczelnią.

sluchacze_utw_w_ue_w_sejmie_rp_w_sierpniu_2015_r
Słuchacze UTW w Sejmie RP (sierpień 2015 r.)

1_wycieczka_do_rogalina_w_kiwetniu_2016
Wycieczka do Rogalina (kwiecień 2016 r.)

Obustronne korzyści są ewidentne:
  •     popularyzowanie uczelni w środowiskach seniorskich miasta i województwa,
  •     wzmocnienie kształcenia ustawicznego oferowanego przez wrocławski Uniwersytet Ekonomiczny,
  •     integracja słuchaczy UTW, wśród których są absolwenci naszej Alma Mater wielu roczników,
  •     troska o wysoką jakość życia intelektualnego na emeryturze,
  •     pokazanie sposobów zagospodarowania czasu seniorów,
  •     propagowanie aktywności umysłowej i sprawności fizycznej,
  •     możliwość wykorzystania doświadczeń i dorobku pracowników naukowych uczelni podczas otwartych wykładów UTW,
  •     udział członków UTW w badaniach sondażowych i ankietowych dot. seniorów.

Tematyka wykładów odbywających się w każdy piątek świadczy o ambicjach intelektualnych i ciągłej potrzebie ich zaspokajania: Makro- i mikroekonomia; Rola Parlamentu Europejskiego; Kultura niejedno ma imię; Zdrowe życie i żywienie; Leki – tak, lekomania – nie; Prawa i obowiązki obywatelskie; Zwyczaje świąteczne; Turystyczne fascynacje na świecie; Sprawność umysłowa i fizyczna; Bezpieczeństwo i sprawność seniorów. Tak trzymać!

Małgorzata Garbacz
Zdjęcia z Archiwum UTW
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem