Portal Informacje UE we Wrocławiu

Graduacje na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Data opublikowania: 09.02.2014 | aktualizacja: 05.03.2015


7-8 lutego 2014 r. odbyła się uroczystość ukończenia studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych połączona z wręczeniem okolicznościowych listów gratulacyjnych absolwentom kończącym studia w roku 2012/2013.

Absolwenci studiów magisterskich odebrali dyplomy, a najlepsi listy gratulacyjne i dyplomy z wyróżnieniem. W uroczystości uczestniczyli także Oprócz samych absolwentów obecni byli członkowie ich rodzin, koledzy. Alumni odebrali życzenia i gratulacje od prorektora ds. Współpracy Zagranicznej - prof. dr. hab. Bogusława Fiedora i dziekana Wydziału NE - dr. hab. Marka Łyszczaka.

W uroczystości udział wzięli także: prodziekan ds. dydaktyki i studiów stacjonarnych WNE - dr hab. Witold Kowal, prof. UE, prodziekan ds. nauki i stypendiów WNE - dr hab. Andrzej Graczyk, prof. UE, prodziekan ds studiów niestacjonarnych i podyplomowych WNE - dr hab. Jędrzej Chumiński, prof. UE, prodziekan ds promocji i kontaktów międzynarodowych WNE - dr Sylwia Wrona, dr hab. Wiesław Wątroba, dr Beata Pachnowska (opiekun merytoryczny projektu Kuźnia Kadr 7).

W programie uroczystości były promocje doktorskie. Ślubowanie doktorskie złożyły i odebrały dyplomy od promotorów: Ewa Uznańska, Małgorzata Dymyt i Maria Knecht-Tarczewska kolejno z rąk prof. dr hab. inż Doroty Korenik, dr hab. Mirosławy Pluta-Olearnik, prof. UE i dr. hab. Jarosława Woźniczki, prof. UE.

Uhonorowano także najlepszych studentów, trójka osób z najwyższą średnią otrzymała specjalne bony umożliwiające bezpłatne skorzystanie z oferty na szkoleniach.

Studia stacjonarne w roku akademickim 2012/2013 na I stopniu ukończyło 458 osób, na II stopniu 413 osób.

Studia niestacjonarne na I stopniu ukończyło 154 osób, na II stopniu 579 osób.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem