Portal Informacje UE we Wrocławiu

Ślubowanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Data opublikowania: 18.02.2019 | aktualizacja: 26.02.2019

16 lutego br. pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych, którzy w minionym roku otrzymali awans naukowy złożyli ślubowanie doktorskie i habilitacyjne, a tegoroczni absolwenci studiów magisterskich  otrzymali dyplomy.  
 
Osoby promowane na stopień doktora:
Katarzyna Bujan – na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Optymalizacja przepływów pieniężnych w strategii konkurencji współczesnych korporacji transnarodowych” (promotor prof. Jan Rymarczyk)
Aleksandra Całka podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Narzędzia stosowane w e-commerce i ich wpływ na postrzeganie oferty i intencje zakupu nabywców” (promotor dr hab. Ryszard Kłeczek, prof. UE)
Joanna Mikołajczyk na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Systemy ocen pracowniczych jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie instytucji finansowych w Polsce” (promotor prof. dr hab. Czesław Zając)
Joanna Macalik na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Zintegrowana komunikacja marketingowa w działalności muzeów” (promotor prof. dr hab. Mirosława Pluta Olearnik)
Artur Żurakowski podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Rozwój lokalny w obszarze przygranicznym ze szczególnym uwzględnieniem potencjału endogenicznego na przykładzie powiatu prudnickiego” (promotor dr hab. Dorota Rynio, prof. UE)
Karina Kaczmarczyk-Brol na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Kierunki zamawiane jako instrument zmian w kształceniu na poziomie wyższym w Polsce” (promotor prof. dr hab. Zdzisław Pisz)
Paweł Korytko na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Stosowanie zasady swobody wyboru dostawcy na rynku energii elektrycznej w Polsce” (promotor prof. dr hab. Andrzej Graczyk) 

Osoby promowane na stopień doktora habilitowanego: 
Marian Woźniak uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia uchwałą Rady Wydziału z dnia 15 marca 2018 r. za osiągnięcie naukowe pt. „Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe czynniki trwałości obszarów wiejskich województwa podkarpackiego".
Magdalena Rojek-Nowosielska uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu uchwałą Rady Wydziału z dnia 15 marca 2018 r. za osiągnięcie naukowe pt. „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Model - diagnoza - ocena".
Joanna Radomska uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu uchwałą Rady Wydziału z dnia 19 kwietnia 2018 r. za osiągnięcie naukowe pt. „Ryzyko operacyjne w procesie realizacji strategii  przedsiębiorstw”.
Andrzej Sztando uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu uchwałą Rady Wydziału z dnia 19 kwietnia 2018 r. za osiągnięcie naukowe pt. „Ponadlokalna perspektywa zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym na przykładzie małych miast”.
Artur Klimek uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia uchwałą Rady Wydziału z dnia 19 kwietnia 2018 r. za osiągnięcie naukowe pt. „Uwarunkowania rozwoju i efekty działalności korporacji transnarodowych z gospodarek wschodzących”.
Łukasz Skowron uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu uchwałą Rady Wydziału z dnia 21 czerwca 2018 r. za osiągnięcie naukowe pt. „Uczenie się klienta w warunkach zmian rynkowych”.
Arkadiusz Piwowar uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia uchwałą Rady Wydziału z dnia 27 września 2018 r. za osiągnięcie naukowe pt. „Chemiczna ochrona roślin we współczesnym rolnictwie  w perspektywie ekonomicznej i ekologicznej”.
Teresa Piecuch uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu uchwałą Rady Wydziału z dnia 18 października 2018 r. za osiągnięcie naukowe pt. "Rozwój przedsiębiorczości korporacyjnej - perspektywa indywidualna i organizacyjna".

W uroczystości uczestniczyli także absolwenci studiów niestacjonarnych; osobom, które otrzymały najwyższe średnie ocen ze studiów na kierunku JM Rektor prof. Andrzej Kaleta przyznał wyróżnienia.Tegoroczni najlepsi absolwenci to: 
Anna Wierzbicka, Zarządzanie, średnia 4,83
Elżbieta Duszyńska, FiR, średnia 4,74
Katarzyna Listwan, FiR, średnia 4,74

W uroczystości uczestniczyli JM Rektor prof. Andrzej Kaleta, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych prof. Czesław Zając, prodziekan ds. Nauki i Rozwoju dr hab. Bogusław Półtorak, prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych dr hab. Dorota Rynio, prof. UE, prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Kształcenia Ustawicznego dr hab. Wawrzyniec Michalczyk, prof. UE, prodziekan ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem dr Aleksandra Szpulak, przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów dr Alicja Dolińska.
Moderatorem uroczystości była Małgorzata Jastrzębska.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem