Portal Informacje UE we Wrocławiu

Dyplomy na Wydziale ZIF

Data opublikowania: 22.01.2017 | aktualizacja: 07.02.2017

21 stycznia na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów  odbyły się uroczystości, podczas których pracownicy naukowi złożyli akademickie ślubowania. Ponad 100 absolwentom wręczono dyplomy ukończenia studiów.

Ślubowanie habilitacyjne złożyli: dr Ewa Maruszewska, dr Robert Kurek, dr Ilona Kwiecień, dr Edyta Mazurek i dr Janusz Brzeszczyński.
Dyplomy doktorskie wręczali promotorzy i prof. Ewa Stańczyk-Hugiet – dziekan Wydziału ZIF:
  • dr hab. Helena Jasiulewicz  wręczyła dyplom dr Agnieszce Mruklik,
  • prof. Ewa Stańczyk-Hugiet – dr. Jackowi Głowackiemu oraz  dr Anicie Makowskiej (dyplomantce prof. Krzysztofa Jajugi), dr Sabinie Wyrwich (dyplomance prof. Jarosława Witkowskiego), dr Marioli Kotłowskiej (dyplomantce dr. hab. Bartłomieja Nity) i dr Magdalenie Antonijczuk-Krzyśków (dyplomantce prof. Mariana Nogi),
  • dr hab. Robert Kowalak – dr Małgorzacie Wasilewskiej,
  • dr hab. Andrzej Kardasz – dr Marcie Kawie,
  • dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW – dr. Tomaszowi Pawlonce,
  • prof. Jerzy Niemczyk – dr. Michałowi Pruszyńskiemu i dr. Janowi Michalewskiemu,
  • prof. Adam Kopiński  –  dr. Dariuszowi Porębskiemu, 
  • dr hab. Zbigniew Antczak – dr Katarzynie Trawińskiej.
Najlepsi absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych otrzymali dyplomy gratulacyjne. Najlepszą średnią studiów wypracowała Dorota Serwińska – 4,9, w gronie wyróżnionych najlepszych absolwentów są także: Alicja Bielawska, Justyna Figuła, Maciej Gwóźdź, Kacper Jaros, Wojciech Król (studenci studiów stacjonarnych) oraz Beata Namiel, Agnieszka Główka, Marta Stepaniuk, Marta Kesler, Agnieszka Mikołajczyk i Dagmara Sieradzka (studenci studiów niestacjonarnych).

Wszystkim osobom świętującym tego dnia swój sukces gratulujemy. Wspominajcie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu z serdecznością.

W uroczystości uczestniczyli także JM Rektor prof. Andrzej Kaleta i prodziekani Wydziału ZIF: dr hab. Helena Dudycz, dr hab. Bożena Ryszawska i dr Marek Wąsowicz.
 
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem