Portal Informacje UE we Wrocławiu

XVI edycja konferencji NoRa

Data opublikowania: 08.11.2016 | aktualizacja: 09.11.2016

Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zorganizowały w dniach 7 i 8 listopada 2016 roku we Wrocławiu XVI Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu Normy Rachunkowości NO-RA na temat: „Aktywa finansowe”
Główną przesłanką zorganizowania konferencji stała się potrzeba publicznej dyskusji o problemach rachunkowych wynikających z faktu istnienia zróżnicowanych instytucji finansowych i niefinansowych, które posiadają różnorodne aktywa finansowe, pełniące odmienne funkcje.
Niejednolitość aktywów finansowych pozwala na różną ich klasyfikację i wpływa na odmienność stosowanych metod wyceny, wykonywanych na potrzeby transakcji i rozliczeń pomiędzy podmiotami, rozwiązywania sporów prawnych czy zarządzania przedsiębiorstwem.
Podczas obrad m.in. dyskutowano nt. kwestii ujęcia, wyceny i ujawnień aktywów finansowych w jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych grup kapitałowych, w tym wspólnych przedsięwzięć.
Uczestników konferencji powitali: JM Rektor prof Andrzej Kaleta, dziekan Wydziału ZIF – prof. Ewa Stańczyk-Hugiet, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Franciszek Wala,  prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów  – Krzysztof Burnos oraz kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej i Kontroli prof. Zbigniew Luty.
strona internetowa Katedry
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem