Portal Informacje UE we Wrocławiu

We współpracy z Oksfordem, Turynem i Melbourne – NAWA finansuje projekty naszych naukowców

Data opublikowania: 09.01.2019 | aktualizacja: 06.02.2019

Kiedy i dlaczego decydujemy się przejść na emeryturę? Jak minimalizować skutki rozprzestrzeniania się epidemii? Jak włączyć logistykę w zarządzanie strategiczne miastem? Na te i wiele innych pytań wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy postarają się odpowiedzieć naukowcy naszej uczelni, którzy otrzymali finansowanie na realizację projektów z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu im. Bekkera.


Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu
Kiedy zakończymy swoją karierę zawodową zależy od wielu czynników, m.in. od struktury systemu emerytalnego, stanu zdrowia, rodzaju wykonywanej pracy lub od tego, czy posiadane przez nas kwalifikacje są aktualne na rynku pracy. Badaniem motywów, które wpływają na decyzje emerytalne, zajmie się dr Łukasz Jurek z Katedry Socjologii i Polityki Społecznej Wydziału Nauk Ekonomiczny we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

dr_jurek
Dr Łukasz Jurek

Decyzje związane z przejściem na emeryturę uzależnione są również od stabilności systemu emerytalnego w danym kraju. Obawa przed działaniem w warunkach niepewności często jest determinantą, która skłania do przejścia na emeryturę zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jest to tzw. „efekt pewności”, wolimy bowiem przewidywalne rozwiązanie niż  niejasną przyszłość w obliczu zmian – zgodnie z ludową mądrością: Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Dr Łukasz Jurek podczas trzymiesięcznego pobytu na Uniwersytecie Oksfordzkim opracuje dla krajów UE wskaźniki stabilności systemu emerytalnego oraz sprawdzi, czy w krajach o jego wysokiej zmienności obywatele mają mniejszą skłonność do wydłużania okresu aktywności zawodowej.

Metody optymalizacji w zapobieganiu epidemii
Szereg problemów występujących we współczesnym świecie można opisać jako rozprzestrzenianie się zagrożenia w systemie składającym się z jednostek powiązanych pewnymi relacjami. Bakterie i wirusy przenoszą się pomiędzy ludźmi lub zwierzętami poprzez ich wzajemne kontakty. Wirusy i robaki komputerowe infekują kolejne maszyny poprzez połączenia w sieci lub wysyłane pocztą elektroniczną wiadomości. Przedsiębiorstwa, które zbankrutowały nie regulują swoich należności wobec innych firm, które przez to mogą także utracić płynność finansową.

dr_inz._michalak
Dr inż. Krzysztof Michalak

Jednym z ważnych problemów jest optymalizacja działań mających na celu zapobieganie opisanym powyżej zagrożeniom oraz minimalizacja ich skutków. Epidemie wśród ludzi i zwierząt pociągają za sobą ogromne koszty finansowe i społeczne. W przypadku jednej tylko choroby zwierzęcej - pryszczycy, koszty opieki weterynaryjnej, szczepień oraz straty wynikające z uboju zakażonych zwierząt są szacowane na około 5 miliardów dolarów rocznie. Straty gospodarcze w wyniku epidemii tej choroby w Wielkiej Brytanii w 2001 roku wyniosły 13,9 miliarda dolarów. Dr inż. Krzysztof Michalak z Katedry Technologii Informacyjnych we współpracy z naukowcami Uniwersytetu Turyńskiego podejmie próbę opracowania nowych metod optymalizacji przydatnych przy zapobieganiu rozprzestrzenianiu się epidemii wśród zwierząt hodowlanych. Głównym celem badawczym podczas siedmiomiesięcznego pobytu naszego pracownika naukowego we Włoszech będzie opracowanie metod optymalizacji uwzględniających dynamiczne zmiany w sieci kontaktów spowodowane transportem zwierząt.

Logistyka w zarządzaniu strategicznym miasta
Duże aglomeracje miejskie są miejscami szczególnej aktywności gospodarczej i społecznej oraz mają istotny wpływ na rozwój regionalny. Ich prawidłowe funkcjonowanie wymaga kompleksowych rozwiązań z zakresu logistyki miejskiej, która obejmuje wiele aspektów. W codziennym życiu od niej zależy, czy książka zamówiona przez Internet dojdzie do nas w oczekiwanym czasie, czy zdążymy na umówione spotkanie ze znajomymi, kolokwium zaliczeniowe czy też na długo wyczekiwany koncert ulubionego artysty. Problematyką koordynowania przepływów osób i ładunków na obszarach zurbanizowanych w Australii bliżej przyjrzy się dr inż. Maja Kiba-Janiak z Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze.

dr_inz._kiba-janiak
Dr inż. Maja Kiba-Janiak

We współpracy z naukowcami z Uniwersytetu w Melbourne dr inż. Maja Kiba-Janiak przeprowadzi badania wśród przedstawicieli samorządów w Sydney i Melbourne na temat istoty logistyki w zarządzaniu strategicznym tych miast. Podjęte zagadnienie jest kontynuacją badań autorki przeprowadzonych wcześniej w piętnastu stolicach państw UE. Ponadto podczas stażu naukowego dr Kiba-Janiak zapozna się z funkcjonowaniem Australijskiego Zintegrowanego Multimodalnego EcoSystemu (AIMES) oraz Centrum Doskonałości w Zrównoważonych Miejskich Systemach Towarowych wspieranego przez Fundację Badawczą i Edukacyjną Volvo. AIMES to pierwsze na świecie żywe laboratorium działające na ulicach Melbourne natomiast Centrum Doskonałości koncentruje się na prowadzeniu multidyscyplinarnych badań i szkoleń w zakresie systemów transportu miejskiego.
Podczas wyjazdu przeanalizowane zostaną szanse i bariery związane z adaptacją innowacyjnych rozwiązań z zakresu logistyki miejskiej do warunków europejskich (w szczególności polskich).

Robert Jadach
WydrukujWyślij do znajomego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem